Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
De Kubbe BV - Biddinghuizen De Kubbe BV - Biddinghuizen
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Kjell's Opslag Kjell's Opslag
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken

Maatwerk tweede bedrijfswoning bij agrarischeondernemers

Donderdag 16 mei 2019
Maatwerk tweede bedrijfswoning bij agrarischeondernemers
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten creëert nieuwe uitzonderingssituaties bij aanvragen voor een tweede bedrijfswoning op het boerenerf. Het college heeft toetsingscriteria opgesteld waaraan de aanvraag moet voldoen. De 'Beleidsregels tweede (bedrijfs)woningen in het buitengebied' worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Er komen geregeld verzoeken binnen bij de gemeente voor het vestigen van een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf. Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Dronten kan een tweede bedrijfswoning nu alleen worden toegestaan als dit 'als gevolg van de aard van de bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is' (de bedrijfstechnische noodzaak en het permanente toezicht). Vaak voldoet de aanvraag hier niet aan, omdat de noodzaak moeilijk is aan te tonen. Het college van Dronten wil met de nieuwe criteria het in bepaalde situaties mogelijk maken om toch een tweede (bedrijfs)woning bij een agrarisch bouwperceel toe te staan.

Uitzondering
De beleidsregels gelden als aanvulling op het bestaande toetsingskader. Om een tweede (bedrijfs)woning mogelijk te maken moet de continuïteit van het agrarisch bedrijf worden aangetoond. In gevallen waar het gaat om een extra woning voor een zorgfunctie moet dit vooral nodig zijn om het agrarisch bedrijf goed te kunnen blijven runnen. Het gaat dus om uitzonderingsgevallen. Om te voorkomen dat, in vervolgprocedures, bij elk afzonderlijk verzoek voor een tweede bedrijfswoning een standpunt moet worden gevraagd, is de gemeenteraad verzocht een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het toepassen van de beleidsregels.

Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top