Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet

Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen

Maandag 31 augustus 2020
Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De Algemene vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen nodigt haar leden van harte uit om aanwezig te zijn op de voorjaarsvergadering, die gehouden wordt op woensdag 2 september om 20.00 uur in Het Koetshuis te Biddinghuizen.

Deze verlate voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen Biddinghuizen vindt onder ander omstandigheden plaats dan normaal. Corona is nog steeds niet helemaal bestreden. Omdat er bestuurswisselingen plaatsvinden, is er toch voor gekozen fysiek te vergaderen. Wel is het bestuur genoodzaakt strenge regels te hanteren tijdens deze vergadering op 2 september. "We rekenen op uw begrip om zodoende de vergadering veilig en gezond te kunnen houden", schrijft Dorpsbelangen in een persbericht.

Covidregels 2 september
1. Op het moment dat de overheid (rijk of gemeente of de Meerpaal ) besluit dat de Voorjaarsvergadering niet door mag gaan, wordt de vergadering afgezegd.
2. De vergadering duurt maximaal ca. 1 uur.
3. Mondkapjes zijn verplicht. Sprekers mogen het mondkapje af.
4. Binnenkomst van de leden wordt gereguleerd. Dit kan betekenen dat u even moet wachten. Voor het Koetshuis wordt aangegeven wat 1,5 meter is. Daar moeten leden wachten tot ze toegelaten worden. We rekenen er op dat iedereen zich hier aan houdt.
5. Bij binnenkomst worden gezondheidsvragen gesteld.
6. Iedereen moet zijn handen desinfecteren.
7. Na binnenkomst wordt iedereen verzocht direct te gaan zitten en ook te blijven zitten (dus niet 'wandelen' door de ruimte).
8. U wordt verzocht uw jas bij u te houden en over de stoel te hangen.
9. Tijdens de vergadering wordt geen koffie, thee, frisdranken of bier geschonken.
10. Heeft u klachten, dan blijft u vanzelfsprekend thuis!

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Welkom, door dorpsvoorzitter Willem Feiken
2. Mededelingen
3. Verslagen werkgroepen
4. Financieel verslag 2019
5. Kascommissie
Aftredend: Klaas Spoelstra
Zittend: Ashok Somai
6. Bestuurswisselingen
Het bestuur draagt de hieronder genoemde mensen voor en is daarvoor bevoegd. Ook kunnen 10 leden een voordracht maken. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden gemeld.
Verkiesbaar voor de functie van voorzitter: Joop de Jager
Verkiesbaar voor de functie van bestuurslid: Natalie Willems
7. Afscheid Willem Feiken
8. Rondvraag
9. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering, de verslagen van de werkgroepen en het financieel verslag zullen bij de ingang van de zaal aanwezig zijn. U kunt dan een exemplaar meenemen. Ook kunt u het verslag vooraf per e-mail opvragen via secretariaat@dorpsbelangen.net.

Mocht u belangstelling hebben om deze vergadering bij te wonen maar nog geen lid van Dorpsbelangen zijn, dan kunt u lid worden door het formulier in te vullen bij de ingang van de zaal.

Dorpsbelangen Biddinghuizen / Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
Adverteerder in de rubriek Koetshuis
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top