Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Flevolamb Flevolamb
Adm. Financiële Advisering Kafa
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling

Waterschap Zuiderzeeland werkt aan provinciaal grondwatermeetnet

Maandag 5 juli 2021
Waterschap Zuiderzeeland werkt aan provinciaal grondwatermeetnet
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Om te kunnen zorgen voor voldoende en schoon grondwater heeft Waterschap Zuiderzeeland inzicht nodig in het ondiepe grondwatersysteem. Het waterschap beschikt momenteel over een aantal grondwatermeetpunten. Maar dit zijn er te weinig om een volledig beeld van de grondwaterstand in Flevoland te krijgen.

Hiervoor heeft het waterschap onderzocht hoe het huidige meetnet kan worden aangepast, om een beter beeld van de grondwatertoestand in de hele provincie te krijgen. Diverse andere partijen dan het waterschap, waaronder LTO waren intensief bij het onderzoek betrokken. LTO gaf nogmaals het belang aan van goed en voldoende grondwater voor de agrarische sector in Flevoland. Dat vraagt om een goed inzicht in het grondwatersysteem; een meetnet levert daar een belangrijke bijdrage aan. Themahouder Water en Bodem LTO Noord Flevoland Ton Kempenaar: "LTO ondersteunt het belang van een goed inzicht in de ondiepe grondwaterstromen met het oog op voldoende waterbeschikbaarheid en -kwaliteit in droge periodes."

Voldoende
Het doel is om met de grondwatergegevens zoveel mogelijk te zorgen voor voldoende grondwater: niet teveel en niet te weinig. LTO ondersteunt de aanleg van een grondwatermeetnet.

"Klimaatverandering heeft steeds meer invloed op de hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater. Voor een goed beheer van voldoende en gezond water in ons beheergebied is kennis van de grondwaterstand van groot belang. Een goed meetnet helpt ook de agrariërs en terrein beherende organisaties om beter inzicht te krijgen in hun watervoorraad", aldus heemraad Piet Boer van Waterschap Zuiderzeeland.

Naar verwachting behandelt het waterschapsbestuur de plannen voor het grondwatermeetnet in het najaar van 2021.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Waterschap
Tel. 0321-333169
Peter Evers
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top