AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo

Nieuws uit de rubriek Waterschap


Adverteerder in de rubriek Waterschap
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin
Terrascompleet.nl
Nieuws uit de rubriek Waterschap
1 2 3 4 5 6 Volgende >>

Renovatie rioolgemaal 680 in Biddinghuizen van start

Renovatie rioolgemaal 680 in Biddinghuizen van start

11-10-2021 Vanaf maandag 11 oktober start Waterschap Zuiderzeeland met de renovatie van rioolgemaal 680 Biddinghuizen aan de Waterkant in Biddinghuizen. Het rioolgemaal verpompt het afvalwater naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Dronten.


Waterschap wil uitgebreider meetnet grondwater

Waterschap wil uitgebreider meetnet grondwater

28-09-2021 Waterschap Zuiderzeeland wil bijna een half miljoen euro investeren in een nieuw grondwatermeetnet. Nu heeft het waterschap vooral peilbuizen aan de rand van de provincie. Om een beter beeld te krijgen van wisselingen in de grondwaterstanden, moeten er daar meer van komen. Daardoor kan er sneller worden ingegrepen als een gebied te droog of te nat wordt.


Handen ineen voor gebiedsproces bodemdaling in Flevoland

Handen ineen voor gebiedsproces bodemdaling in Flevoland

23-09-2021 De komende drie jaar slaan de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland, LTO Noord, het Rijksvastgoedbedrijf en het Waterschap Zuiderzeeland de handen ineen om nieuwe toekomstperspectieven te ontwikkelen over hoe we om kunnen gaan met bodemdaling.


Waterbazen scheppen voor schoon water

Waterbazen scheppen voor schoon water

17-09-2021 Waterschap Zuiderzeeland roept Waterbazen op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water. Door te Scheppen voor schoon water draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon.


Boeren kunnen gif weer gratis inleveren

Boeren kunnen gif weer gratis inleveren

24-08-2021 Boeren in Flevoland kunnen voor de tweede keer hun ongebruikte landbouwchemicaliën gratis inleveren. Het Centrum voor Landbouw en Milieu Onderzoek (CLM) zamelt het gif net als twee jaar geleden in namens Waterschap Zuiderzeeland onder de noemer 'Bezem door de middelenkast Flevoland 2021'.


Waterschap Zuiderzeeland werkt aan provinciaal grondwatermeetnet

Waterschap Zuiderzeeland werkt aan provinciaal grondwatermeetnet

05-07-2021 Om te kunnen zorgen voor voldoende en schoon grondwater heeft Waterschap Zuiderzeeland inzicht nodig in het ondiepe grondwatersysteem. Het waterschap beschikt momenteel over een aantal grondwatermeetpunten. Maar dit zijn er te weinig om een volledig beeld van de grondwaterstand in Flevoland te krijgen.


Gemalen waterschap gaan aan vanwege scenario 'zeer nat'

Gemalen waterschap gaan aan vanwege scenario 'zeer nat'

18-06-2021 Waterschap Zuiderzeeland heeft vanwege de weersverwachting voor de komende 24 uur het protocol 'zeer nat' in werking gesteld. Omdat er veel regen wordt verwacht, gaan de gemalen alvast draaien. Zo kunnen overvloedige regenhoeveelheden worden opgevangen.


Waterschap houdt 6 miljoen euro over op jaarrekening

Waterschap houdt 6 miljoen euro over op jaarrekening

24-03-2021 Het Waterschap Zuiderzeeland heeft de jaarrekening van 2020 met ongeveer 6,4 miljoen euro in de plus afgesloten. Dat blijkt uit mededelingen van het college. Daarbij wordt benadrukt dat het wel om een concept jaarafsluiting gaat. Het definitieve resultaat zou dus nog iets af kunnen wijken.


Plannen duurzame oevers ter inzage

Plannen duurzame oevers ter inzage

23-02-2021 Waterschap Zuiderzeeland gaat in 2021 over een afstand van 25 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aanleggen. De oevers komen onder andere aan de Zeebies-, Hoekwant- en Zijdenettentocht in Biddinghuizen. De projectplannen voor de aanleg hiervan, zijn gepubliceerd en liggen de komende zes weken ter inzage.


Mogelijk giftige verf gebruikt bij gemalen, sluizen en bruggen

Mogelijk giftige verf gebruikt bij gemalen, sluizen en bruggen

26-10-2020 Bij 167 objecten van Waterschap Zuiderzeeland is mogelijk de giftige verf chroom-6 gebruikt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het waterschap. De verf werd gebruikt om metalen objecten roestvrij te maken. Ze zijn onder meer aangetroffen bij gemalen, sluizen en bruggen van het waterschap.


Manifest van Flevoland: Flevolands aanbod aan Nederland

Manifest van Flevoland: Flevolands aanbod aan Nederland

15-09-2020 Alle Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben het manifest 'Wij zijn Flevoland!' gemaakt met een aanbod aan Nederland. In het manifest hebben zij samen opgeschreven wat Flevoland kan en wil bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland op het gebied van wonen, energie en landbouw.


Waterpeilen verlaagd naar normaal streefpeil

Waterpeilen verlaagd naar normaal streefpeil

21-08-2020 Afgelopen weekend heeft Waterschap Zuiderzeeland de waterpeilen weer verlaagd naar het normale streefpeil. Vanwege de hitte van de afgelopen weken werden de peilen tijdelijk omhoog gezet. Nu er weer vaker grote buien vallen, is meer ruimte nodig om het water op te vangen.


Waterschap en telers maken zich op voor bestrijding hittestress fruitteelt

Waterschap en telers maken zich op voor bestrijding hittestress fruitteelt

08-08-2020 Appels in de Flevolandse boomgaarden kunnen deze warme dagen schade oplopen. Om het bijna rijpe fruit te beschermen tegen de hitte, beregenen fruittelers het met water uit vaarten, tochten en sloten. Waterschap Zuiderzeeland zorgt ervoor dat er voldoende water beschikbaar is én dat het water van voldoende kwaliteit is.


Waterschap Zuiderzeeland pompt water naar Veluwemeer

Waterschap Zuiderzeeland pompt water naar Veluwemeer

07-08-2020 Verdamping en watergebruik tijdens deze warme dagen, zorgen ervoor dat het waterpeil van het Veluwemeer zakt. Op verzoek van Rijkswaterstaat pompt Waterschap Zuiderzeeland daarom sinds woensdag water van het Markermeer naar het Veluwemeer. Om zo de waterkwaliteit van het Veluwemeer te borgen en te zorgen dat het water op peil blijft.


Afspraken veiligheid buitendijkse ontwikkelingen

Afspraken veiligheid buitendijkse ontwikkelingen

23-07-2020 De provincie Flevoland heeft samen met het waterschap Zuiderzeeland, de Flevolandse gemeenten en de Veiligheidsregio Flevoland afspraken gemaakt over het waarborgen van de veiligheid bij buitendijkse ontwikkelingen. Ook zijn afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden. De negen partijen hebben dit vastgelegd in een convenant. Het provinciale waterveiligheidsbeleid vormt hierbij de basis.


Waterschap laat extra water in voor boeren en Veluwemeer

Waterschap laat extra water in voor boeren en Veluwemeer

23-04-2020 Waterschap Zuiderzeeland ziet dat het droger is dan normaal en daarom wordt het waterpeil in Flevoland iets verhoogd. Dat is nodig omdat boeren hun gewassen momenteel extra moeten beregenen. Het waterschap verhoogt het peil met één centimeter per dag, tot tien centimeter boven het normale peil. Op dit moment maakt het waterschap zich nog geen zorgen over de toenemende droogte.


Kamervragen over verhoging waterschapsbelasting

Kamervragen over verhoging waterschapsbelasting

18-11-2019 De VVD in de Tweede Kamer stelt vragen aan de ministers Knops (Binnenlandse Zaken) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over de verhoging van de waterschapsbelasting voor Flevolandse boeren. Kamerleden Dijkstra en Van den Bosch vinden de verhoging van 500 euro veel te hoog.


Bekendmaking legger kavelsloten door Waterschap

Bekendmaking legger kavelsloten door Waterschap

03-09-2019 Waterschap Zuiderzeeland gaat de kavelsloten in de legger Watersystemen in het vervolg digitaal – in een GIS-database - vastleggen. Nu wordt nog gewerkt met PDF-kaartmateriaal. Het ontwerp van de legger (gedeelte kavelsloten) is van 26 augustus tot en met 7 oktober 2019 te raadplegen.


Waterschap Zuiderzeeland gaat verder met aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers

Waterschap Zuiderzeeland gaat verder met aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers

09-07-2019 Waterschap Zuiderzeeland gaat in de buurt van Biddinghuizen verder met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. Het projectplan voor de Zeebies-, Kubbe-, Zijdenetten- en Hoekwanttocht ligt de komende zes weken ter inzage.


Waterschap verhoogt waterpeil vanwege droogte

Waterschap verhoogt waterpeil vanwege droogte

28-06-2019 Waterschap Zuiderzeeland heeft donderdag het waterpeil in heel Flevoland met 10 centimeter verhoogd. Dit doet het Waterschap, omdat in de komende week geen neerslag van betekenis wordt verwacht. De watervraag voor beregening wordt daardoor groter.


Piet Boer heemraad bij Zuiderzeeland

Piet Boer heemraad bij Zuiderzeeland

05-06-2019 Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur is dinsdagavond het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd. Eén van de heemraden is Piet Boer uit Biddinghuizen.


Knardijk moet lint van nieuwe natuur worden

Knardijk moet lint van nieuwe natuur worden

14-05-2019 De Knardijk, die dwars door Flevoland loopt, moet beplant worden met allerlei nieuwe planten en bloemen. Dat is het voorstel van imker Rob Triest uit Biddinghuizen. Samen met een aantal anderen heeft hij het idee ingediend bij het Waterschap Zuiderzeeland en werd daar 'met open armen ontvangen'.


Maatregelen waterschap tegen vorstschade fruitteelt

Maatregelen waterschap tegen vorstschade fruitteelt

02-04-2019 Waterschap Zuiderzeeland is begonnen met het doorspoelen van de tochten en vaarten bij Flevolandse fruittelers. Het waterschap helpt de telers met schoon water om vorstschade tegen te gaan.


Water, Wonen en Natuur opnieuw winnaar waterschapsverkiezingen

Water, Wonen en Natuur opnieuw winnaar waterschapsverkiezingen

22-03-2019 Water, Wonen en Natuur is net als vier jaar geleden de grote winnaar van de waterschapsverkiezingen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen die donderdagmiddag bekend zijn gemaakt. De partij behoudt 6 zetels.


Droogte: nu feitelijk watertekort

Droogte: nu feitelijk watertekort

02-08-2018 Sinds vandaag is er in heel Nederland en dus ook in Flevoland sprake van een feitelijk watertekort, maar er is geen tekort aan drinkwater. Ook de veiligheid van dijken en de energievoorziening is niet in het geding.


1 2 3 4 5 6 Volgende >>

twitter facebook rss top