Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling

Vogelgriep vastgesteld bij vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen

Zondag 30 januari 2022
Vogelgriep vastgesteld bij vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - In Biddinghuizen is bij eenden op een vleeseendenbedrijf aan de Harderringweg vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 9.700 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 29 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Zie ook de regeling voor meer informatie.

Landelijke maatregelen
Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek
In het kader van de besmetting op de locatie in Biddinghuizen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er 'riskant contact' heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.

Duiding huidige situatie
De minister van LNV heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd om met een duiding van de huidige situatie te komen en een nieuwe risicobeoordeling te geven. De Tweede Kamer wordt hierover binnenkort geïnformeerd. Daarnaast bekijkt het ministerie welke mogelijke maatregelen op korte termijn getroffen kunnen worden om het risico op insleep van vogelgriep verder terug te brengen.

Ook op lange termijn wordt bekeken hoe met vogelgriep omgegaan dient te worden. Het lijkt er op dat vogelgriep nu een structureel probleem is geworden, en dat vogelgriep jaarrond in Nederland voorkomt. Daarmee vormt het virus een permanente bedreiging voor de pluimveehouderij, voor houders van kleine aantallen vogels en voor wilde vogels en zoogdieren. Dit vraagt ook om oplossingen voor de langere termijn. Hierover gaat het ministerie samen met de sector en andere partijen in gesprek, ook in het kader van de integrale gebiedsgerichte aanpak met betrekking tot stikstof, water en klimaat en het rapport Bekedam.

Kaart Biddinghuizen 3 km
Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Biddinghuizen.

Download 'Kaart Biddinghuizen 3 km'

Kaart Biddinghuizen 10 km
Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Biddinghuizen.

Download 'Kaart Biddinghuizen 10 km'

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen 2022
Download 'Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen 2022'


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Vogelgriep
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 10.2 °C
  • 0.0 mm
  • 9.5 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top