Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Adm. Financiële Advisering Kafa

Gaat de Gemeente plotseling meer gegevens vastleggen voor afvalinzameling?

Woensdag 31 augustus 2022
Gaat de Gemeente plotseling meer gegevens vastleggen voor afvalinzameling?
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Via de media en brieven aan bewoners werd recentelijk bekend dat de Gemeente Dronten de minicontainers voor afvalinzameling gaat vervangen. De nieuwe containers zijn voorzien van chips onder andere 'om de voorraad beter te kunnen beheren'. Bij de brief hoort een nieuwe privacyverklaring, maar hieruit blijkt dat de gegevensregistratie ook voor ondergrondse containers is veranderd.

Bij de komst van de ondergrondse afvalcontainers in 2017, werd er steeds op gewezen dat de afvalpassen alleen gebruikt werden als sleutel om de ondergrondse container te openen. "De afvalpas is een soort sleutel, zodat de container door de inwoners van de Gemeente Dronten kan worden geopend. De kaartlezer van deze containers kan geen gegevens van de afvalpas uitlezen. Het is dus niet bekend voor welk adres de container wordt geopend", is ook nu nog te lezen op de website van de Gemeente. Dit werd destijds benadrukt na zorgen van inwoners of er niet teveel gegevens vastgelegd zouden worden. "Bij het gebruiken van de pas voor de ondergrondse containers wordt alleen geregistreerd hoe vaak een container open gaat, zodat afvalverwerker HVC weet wanneer de container geleegd moet worden", schreef Flevopost destijds op als antwoord van het College van B&W op vragen van de SP.Privacyverklaring: maximaal twee keer per dag?
In de nieuwe privacyverklaring staat opgenomen dat er maar twee stortingen per toegewezen container zijn toegestaan, wat kan impliceren dat er wel degelijk een systeem is waarbij de containers gekoppeld zijn aan een centrale database om dit bij te kunnen houden. "De ondergrondse afvalcontainer opent u met de afvalpas. Hierbij wordt geregistreerd dat u afval wegbrengt. De pas registreert het aantal stortingen per container. Per ondergrondse container die aan uw adres is toegewezen, zijn twee stortingen per dag toegestaan", staat te lezen in de nieuwe verklaring. Vooral de zin 'Hierbij wordt geregistreerd dat u afval wegbrengt' zou erop kunnen duiden dat er nu wel degelijk wordt bijgehouden wie hoe vaak afval wegbrengt.

Dan staat er vervolgens: "Het adres wordt alleen gebruikt door de afdeling Handhaving als er aanwijzingen zijn dat er bedrijfsafval is gestort of als er andere afvalstromen in containers worden gestort die daar niet in thuis horen". Hoe Handhaving kan bepalen welk adres bij die afvalstortingen hoort, staat niet genoemd.

Minicontainers
Ook rond de minicontainers blijkt er meer vastgelegd te worden dan de brief in eerste instantie doet vermoeden. In de brief gaat het vooral over het beter kunnen beheren van de voorraad containers (iemand die bijvoorbeeld een kleinere container wil, moet hiervoor betalen) en illegale containers tegen te gaan. In de privacyverklaring staat echter ook te lezen: "Op het moment dat de minicontainer wordt geleegd, wordt geregistreerd dat u afval aanbiedt". Dit houdt in dat het aantal ledigingen per adres ook wordt bijgehouden. "De gemeente registreert alleen hoe vaak, en niet hoeveel afval u weggooit", schrijft de verklaring.
Boetes
Ook wordt er geschreven over de mogelijkheid boetes te kunnen uitdelen. "Door gebruik van de chip is zichtbaar in welke buurt de minicontainer weinig wordt gebruikt. Dat kan aanleiding zijn in die buurt extra informatie te verspreiden over afvalscheiding. Ook wanneer er herhaaldelijk vervuiling geconstateerd wordt in de aangeboden afvalstromen kan dit aanleiding geven tot extra voorlichting en indien nodig kan dit leiden tot handhaving door middel van een boete". Hoe bepaald wordt aan wie deze boete gegeven moet worden, staat niet beschreven.

Alle stortingen bijgehouden?
Vanuit wat er in 2017 werd gecommuniceerd, zou alleen bij de milieustraat het aantal afvalstortingen via de afvalpas te koppelen zijn aan een adres, om de eenvoudige reden dat gratis afval wegbrengen kan tot een maximum aantal kilo's. Met de nieuwe voorwaarden, lijkt het erop dat voortaan ook de stortingen in de ondergrondse containers en minicontainers worden bijgehouden. Dit zou een opmaat kunnen zijn naar een systeem van tariefdifferentiatie (diftar) op basis van volume/frequentie, waarbij wordt betaald voor elke keer dat restafval wordt aangeboden.

Gegevens delen
Volgens de privacyverklaring kunnen gegevens worden gedeeld met Gemeente Dronten, overheidsinstanties zoals politie en justitie (als hier aanleiding toe is), de softwareleverancier en met GBLT (de organisatie die de afvalheffingen belast en int).

De bewaartermijn van persoons- en stortgegevens is vijf jaar. 'De gegevens die per pas worden geregistreerd' worden daarna vernietigd. Welke gegevens dit precies zijn en welke dus blijkbaar niet, is uit de verklaring niet bekend.

Klik hier voor de nieuwe privacyverklaring

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Afvalinzameling
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 5.4 °C
  • 0.0 mm
  • 6.1 °C
Weerstatistieken ->
Vlaggen
  • Verjaardag Prinses BeatrixVerjaardag Prinses Beatrix
Prinses Beatrix van Amsberg - van Lippe-Biesterfeld (1938)

Vlag met oranje wimpel
Lees meer ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
uitgelicht Alle produkten ->
twitter facebook rss top