Teakhouten meubelen PolderTEAK
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Lastenverzwaring leidt tot scherpe keuzes in sociale woningbouwprojecten

Vrijdag 21 september 2012
Lastenverzwaring leidt tot scherpe keuzes in sociale woningbouwprojecten

BIDDINGHUIZEN - De Gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) gaan gezamenlijk de planning van nieuwe projecten bijstellen. Beide organisaties hebben uitgesproken zich er voor in te willen spannen om binnen de beschikbare investeringsruimte keuzes te maken voor het huisvestingsprogramma.

De economische omstandigheden brengen met zich mee dat de koopmarkt sterk onder druk staat. Hierdoor zijn veel mensen aangewezen op de betaalbare huursector.

Om aan de aanvraag te kunnen voldoen heeft OFW diverse nieuwbouwprojecten in voorbereiding. Door een forse lastenverzwaring is het voor OFW niet meer haalbaar om zondermeer geplande investeringen ongewijzigd te kunnen uitvoeren.

Projecten die al in uitvoering waren worden wel gewoon afgebouwd. Wanneer de investeringsruimten niet worden vergroot moeten de ambities voor de komende jaren flink worden bijgesteld.

Landelijke ontwikkelingen
Landelijke ontwikkelingen zijn direct van invloed op de investeringsmogelijkheden van OFW. Daarbij gaat het om bezuinigingen en lastenverzwaring van de Rijksoverheid, maar ook heffingen die de corporatie moet afdragen, ter ondersteuning van corporaties die in financiële problemen zijn geraakt, als Vestia in Rotterdam (per jaar € 200.000,-).

Naast de BTW verhoging van 19% naar 21% is er in het ‘lenteakkoord’ voorzien dat de afdracht van huurtoeslag aan het Rijk van € 1,2 miljoen, al in 2013 geldt. Bovendien moet een forse reservering worden gedaan in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) (€ 9.3 miljoen).

De gemeente Dronten en OFW werken al sinds hun oprichting nauw samen, op het gebied van wonen en woonomgeving. De gemeente is in algemene zin verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende en goede huisvesting voor haar inwoners en OFW richt zich op woningprojecten met name in het sociale huursegment.

De samenwerking heeft vooral betrekking op onderlinge afstemming van beleid en uitvoering van projecten. In samenspraak tussen OFW en gemeente Dronten wordt de prioriteitstelling van projecten nader bekeken. Voor 1 januari 2013 worden hiervoor nadere keuzes gemaakt.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Wonen
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top