Adm. Financiële Advisering Kafa
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Flevolamb Flevolamb

Belangrijke stap in opschalen windenergie

Zaterdag 26 september 2015
Belangrijke stap in opschalen windenergie

BIDDINGHUIZEN - Gedeputeerde Staten van Flevoland en de colleges van b en w in Dronten en Zeewolde hebben belangrijke voortgang geboekt in het opschalen en saneren van windmolens in de provincie. Op 15 september hebben zij het Ontwerp Regioplan met daarin de kaders voor nieuwe windparken, vastgesteld.

Na behandeling in commissies van de gemeenteraden en Provinciale Staten gaat dit plan ter visie op 21 oktober. Belanghebbenden krijgen zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Het nu vastgestelde Ontwerp Regioplan legt vast in welke vier deelgebieden de initiatiefnemers een samenhangend plan voor een windenergiepark kunnen ontwikkelen. Het gaat om de deelgebieden Noord, Zuid, Oost en West die gezamenlijk de gemeentes Lelystad, Dronten en Zeewolde vormen. Ook biedt het Ontwerp Regioplan de kaders waarbinnen initiatiefnemers een windenergiepark mogen ontwikkelen. Dit zijn kaders op het gebied van plaatsingszones, financiële participatie, sanering van oude molens, en gebiedsgebonden bijdrage. Als laatste geeft het Regioplan richtlijnen waaraan de projectvoering moet voldoen, zoals ruimte geven voor planparticipatie.

Succesvolle samenwerking
Het Ontwerp Regioplan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeentes Lelystad, Dronten en Zeewolde, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn betrokken. De gebiedsindeling en daarmee de haalbaarheid is getoetst bij de windverenigingen in het plangebied. Ook is vooroverleg geweest met belangengroeperingen en zijn de bewoners van het plangebied geïnformeerd tijdens drie inloopavonden.

Zeewolde loopt voorop
De gemeente Zeewolde en de windvereniging in Zeewolde anticiperen op dit moment al op de inhoud van het Regioplan. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de windvereniging de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een windenergiepark. Hiervoor sloten ministerie, gemeente, provincie en de windvereniging in mei van dit jaar een intentieovereenkomst. Sindsdien is in dit deelgebied (zuid) voortgang geboekt.

Lelystad besluit later
In Lelystad vindt de besluitvorming over het Ontwerp Regioplan door het college in oktober plaats. Om de duurzaamheidsambitie - Lelystad in 2025 energieneutraal – te kunnen halen, onderzoekt Lelystad ook nog mogelijke andere gebieden voor windmolens, dan de gebieden die in het Ontwerp Regioplan genoemd worden. Lelystad wacht deze onderzoeken af voordat het college over het Ontwerp Regioplan besluit. Besluitvorming vindt ruim op tijd plaats voor de tervisielegging van het ontwerpplan.

Bijeenkomsten in de kernen
Op 21 oktober gaat het Ontwerp Regioplan ter visie. De gezamenlijke overheden organiseren drie grootschalige bijeenkomsten in de drie gemeenten om bewoners van de kernen en het buitengebied te informeren over inhoud en proces. Data en locaties worden in de komende weken bekendgemaakt.

Bron: Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Windmolens
Gicom Composting Systems
Gicom Composting Systems
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 13.6 °C
  • 0.4 mm
  • 11.5 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Vueltamanager
BHZNet Vueltamanager BHZNet Vueltamanager
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top