Verkeersschool Kooij & Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Kafa Kafa
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Joy 4 Life Joy 4 Life
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service

Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied vastgesteld

Vrijdag 3 november 2017
Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied vastgesteld
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met de vaststelling van het Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied (o.a. Veluwerandmeren). Ook hebben zij de Nota van Antwoord vastgesteld waarin de ontvangen zienswijzen op het Ontwerp Beheerplan zijn verwerkt.

Het Beheerplan bevat de volgende zes gebiedsdelen (wateren): IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Veluwerandmeren, Vossemeer & Ketelmeer en Zwarte Meer.

Beheerplan Natura 2000
Het IJsselmeergebied kenmerkt zich door rust, ruimte en een rijke natuur. "Een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren", schrijft Rijkswaterstaat op RWS Natura2000.nl. Om dit te behouden zijn in het IJsselmeergebied Natura 2000-gebieden aangewezen. "In deze gebieden willen we dat de huidige natuur in stand wordt gehouden en zo nodig versterkt. Daarvoor zijn soms maatregelen nodig om de voorkomende wilde dier- en plantensoorten in het gebied te behouden of te herstellen. Dat kan niet zonder rekening te houden met de mensen die er wonen, werken en er hun vrije tijd doorbrengen".

Iedere zes jaar
Om alles goed op elkaar af te stemmen hebben de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht, het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat het onwerp-beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied opgesteld. Dit plan beschrijft hoe de natuurdoelen worden bereikt, terwijl economische activiteiten die nu al in het gebied plaatsvinden kunnen doorgaan. Een beheerplan wordt steeds voor een periode van zes jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Natuur
Terrascompleet.nl
Terrascompleet.nl
Adverteerder in de rubriek Veluwemeer
Installatietechniek Schaap
Installatietechniek Schaap
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top