Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Adm. Financiële Advisering Kafa
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo

Nieuws uit de rubriek Natuur


Adverteerder in de rubriek Natuur
Fruit vers aan huis bezorgd
Fruithandel Van Beek
Nieuws uit de rubriek Natuur
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

Edelherten doen intrede in natuurgebied Biddinghuizen

Edelherten doen intrede in natuurgebied Biddinghuizen

04-06-2021 In het natuurgebied het Harderbroek tussen Biddinghuizen en Zeewolde lopen sinds kort edelherten rond. Ze komen volgens gebiedsbeheerder Natuurmonumenten uit de Veluwe. Lopend en zwemmend zijn de dieren de randmeren overgestoken.


IVN houdt Slootjesdag in Biddinghuizen

IVN houdt Slootjesdag in Biddinghuizen

03-06-2021 Op zondagmiddag 13 juni is er een slootjesmiddag in Biddinghuizen. Kinderen kunnen (met hun ouders, die rekening houden met covid) langskomen en op zoek gaan naar diertjes in het water. Deskundige IVN gidsen helpen de kinderen met vangen en het op naam brengen.


Boswachters gaan extra controleren of mensen zich aan regels houden

Boswachters gaan extra controleren of mensen zich aan regels houden

26-05-2021 De boswachters van Staatsbosbeheer gaan extra surveilleren in de Flevolandse bossen. Ze controleren of honden aangelijnd zijn waar dat moet en of bezoekers op de wandelpaden blijven. Mensen die dat niet doen, worden aangesproken. In het ergste geval krijgen ze een boete.


Natte en koude april geen ramp voor de tuin:

Natte en koude april geen ramp voor de tuin: "Pas wel op met maaien"

08-05-2021 Het zal niemand ontgaan zijn: april was koud en vooral in Flevoland ook erg nat. Gemiddeld gezien valt er in april 42 millimeter regen. Dit jaar was dat bijna het dubbele, meldt weerman Robert de Vries. Vooral in de laatste aprildagen kwam er veel naar beneden. Daarnaast was het met een gemiddelde temperatuur van 6,6 graden de koudste april ooit gemeten in Flevoland. En die kou zette zich de eerste week van mei ook door. Wat betekent dat voor de Flevolandse tuinen?


Aanrijdingen met reeën: 30 procent meer vergeleken met vorig jaar

Aanrijdingen met reeën: 30 procent meer vergeleken met vorig jaar

05-05-2021 Het aantal aanrijdingen met reeën in Flevoland is flink toegenomen. In het eerste kwartaal van 2020 waren er 160 aanrijdingen, in de eerste maanden van 2021 was dat aantal gestegen naar 210. Dat is een stijging van 30 procent. De stijging is volgens Faunabeheer Flevoland te verklaren door een verhoogde reeënstand en de coronadrukte in de natuurgebieden.


1700 ha extra bos in Flevoland

1700 ha extra bos in Flevoland

06-04-2021 De komende jaren komt er in de provincie Flevoland honderden hectares aan bos bij. Nu Provinciale Staten op 31 maart de Bossenstrategie hebben vastgesteld, is het zaak om samen met onze partners en de omgeving op een slimme manier op zoek te gaan naar ruimte voor de aanleg van nieuw bos. "Door in te zetten op 1700 ha extra bos in 2050, waarvan 1200 ha in 2030 legt de provincie de lat hoog, maar we denken dat het haalbaar is", stelt gedeputeerde natuur Harold Hofstra.


Plannen duurzame oevers ter inzage

Plannen duurzame oevers ter inzage

23-02-2021 Waterschap Zuiderzeeland gaat in 2021 over een afstand van 25 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aanleggen. De oevers komen onder andere aan de Zeebies-, Hoekwant- en Zijdenettentocht in Biddinghuizen. De projectplannen voor de aanleg hiervan, zijn gepubliceerd en liggen de komende zes weken ter inzage.


Partij voor de Dieren wil volledig jachtverbod

Partij voor de Dieren wil volledig jachtverbod

09-02-2021 Vanwege het strenge winterweer zou er een volledig jachtverbod in Flevoland moeten zijn, vindt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. De partij heeft heeft het dagelijks bestuur van de provincie opgeroepen het verbod onmiddellijk in te stellen.


Huismus meeste geteld bij tuinvogeltelling

Huismus meeste geteld bij tuinvogeltelling

01-02-2021 De huismus is in Flevoland tijdens de nationale tuinvogeltelling veruit het meeste geteld, bijna 16.000 keer. Dit weekeinde mochten mensen een half uur lang vogels tellen in de tuin. Volgens de Vogelbescherming was het aantal deelnemers aan de telling niet eerder zo hoog. De Vogelbescherming denkt dat de lockdown als gevolg van de coronacrisis daaraan heeft bijgedragen.


Meer reeën aangereden op de Rietweg

Meer reeën aangereden op de Rietweg

13-01-2021 De afgelopen tijd zijn er op het Lelystadse deel van de Rietweg meer reeën aangereden dan normaal en dat heeft mede te maken met de coronaperiode. Dat vermoedt Faunabeheereenheid Flevoland (FBE). De afgelopen drie maanden zijn er op de weg zes reeën aangereden. Vorig jaar, in dezelfde periode, was dat er geen één. Volgens Laura Schrauwen heeft dat mede te maken met een toename van het aantal bezoekers van het Larserbos.


Aantal bevers neemt langzaam maar gestaag toe

Aantal bevers neemt langzaam maar gestaag toe

12-01-2021 Vanaf 2000 worden de Flevolandse bevers door Landschapsbeheer Flevoland samen met vrijwilligers geteld. Landschapsbeheer volgt de populatie (extensief) om de bever de nodige bescherming te kunnen bieden. Niet alleen kunnen bestaande burchten zo worden ontzien bij werkzaamheden; overleg heeft er ook toe geleid dat op diverse plaatsen oevers bevervriendelijk worden ingericht. Dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt blijkt uit de groeiende beverpopulatie.


Vijf nieuwe educatieboeren in Biddinghuizen

Vijf nieuwe educatieboeren in Biddinghuizen

25-11-2020 Momenteel volgt opnieuw een groep boeren de training van Boerderijeducatie Nederland. Daarmee kent Flevoland straks 30 getrainde educatieboeren variërend van akkerbouwers, fruittelers, pluimveehouders en melkveehouders. Vijf hiervan zitten in Biddinghuizen.


Aantal weidevogels afgenomen in de provincie

Aantal weidevogels afgenomen in de provincie

30-10-2020 Landschapsbeheer Flevoland maakt zich zorgen over het aantal weidevogels in de provincie. Dit broedseizoen zijn er 546 geteld bij ongeveer 300 boeren. Dat zijn er er opnieuw minder dan voorgaande seizoenen. Bovendien is de helft van de getelde eieren van de nesten niet uitgekomen.


Flevolandse zeearenden online te volgen

Flevolandse zeearenden online te volgen

11-09-2020 Het onderzoek naar het vlieggedrag van zeearenden en bruine kiekendieven rondom windmolens is in volle gang. Voor dit onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, zijn inmiddels zes jonge zeearenden en twaalf bruine kiekendieven gezenderd. Twee van de zeearenden zitten in het Spijk in Biddinghuizen.


Onderhoud en kapwerkzaamheden in bossen

Onderhoud en kapwerkzaamheden in bossen

10-08-2020 Natuurmonumenten gaat de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitvoeren bij het Harderbos (Biddinghuizen/Zeewolde), en het Voorsterbos en het Waterloopbos bij Kraggenburg.


Bijzondere orchidee voelt zich thuis op bedrijventerrein

Bijzondere orchidee voelt zich thuis op bedrijventerrein

09-07-2020 De moeraswespenorchis bloeit! Deze wilde orchidee heeft zijn plekje gevonden in de natuurstrook bij 'Van Werven Energie Recycling Groenafval, biomassa' in Biddinghuizen, waar naast machines en materialen volop ruimte is voor tal van planten en dieren. Sinds de aanleg 15 jaar geleden, bepaalt de natuur zelf welke planten er gaan groeien.


Provincie wil honderden hectares extra bos aanleggen

Provincie wil honderden hectares extra bos aanleggen

11-06-2020 Flevoland heeft de ambitie om de komende jaren 800 tot 1200 hectare bos te planten. Dat staat in een voorlopig stuk van de provincie, dat moet uitmonden in een Flevolandse bossenstrategie.


Controle op essentaksterfte in erfbeplantingen

Controle op essentaksterfte in erfbeplantingen

03-06-2020 Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid om essen in erfbeplantingen in het buitengebied van de gemeente Dronten te laten controleren op aantasting door essentaksterfte. Landschapsbeheer Flevoland kan u, in samenwerking met de gemeente Dronten, voorzien van advies.


Bermen en slootkanten niet maaien vanwege weidevogels

Bermen en slootkanten niet maaien vanwege weidevogels

20-05-2020 Landschapsbeheer Flevoland roept boeren, gemeenten en het waterschap op om de komende weken de bermen en slootkanten niet te maaien.


300 hectare bijenvriendelijke bermen in Flevoland

300 hectare bijenvriendelijke bermen in Flevoland

19-05-2020 De provincie Flevoland is dit voorjaar gestart met het maaien van de bermen langs de provinciale wegen. Door het bermbeheer volgens nieuwe richtlijnen uit te voeren houdt de provincie zo goed mogelijk rekening met bijen en andere insecten.


Staatsbosbeheer: mijd dit weekend natuurgebieden

Staatsbosbeheer: mijd dit weekend natuurgebieden

03-04-2020 Staatsbosbeheer roept mensen op om dit weekend natuurgebieden te mijden. Omdat er mooi weer verwacht wordt, wil de natuurbeheerder met deze oproep voorkomen dat veel mensen tegelijkertijd de natuur intrekken.


Werk aan oeverzwaluwwand Van Werven

Werk aan oeverzwaluwwand Van Werven

12-03-2020 Landschapsbeheer Flevoland organiseert in maart werkdagen op diverse locaties waar een zwaluwwand is ontwikkeld. Eén van de locaties waar gewerkt wordt, is de oeverzwaluwwand op het terrein van Van Werven aan de Biddingringweg.


Natuurwandeling bij Strandgaperbeek

Natuurwandeling bij Strandgaperbeek

20-02-2020 IVN Afdeling Dronten houdt op 27 februari aanstaande een natuurwandeling bij de Strandgaperbeek in Biddinghuizen. De beek loopt door tot voorbij Dorhout Mees. Voor de wandeling wordt echter gestart aan de andere kant, bij het begin van de beek aan de Bijsselseweg.


Dronten intensiveert aanpak eikenprocessierups

Dronten intensiveert aanpak eikenprocessierups

19-02-2020 De laatste jaren is het aantal rupsen in de gemeente Dronten fors toegenomen. De aanpak wordt daarom de komende jaren geïntensiveerd. De eikenprocessierups werd in 2009 voor het eerst in de gemeente Dronten aangetroffen. In de afgelopen jaren zien we een forse toename van het aantal rupsen. Het aantal nesten is van 2017 op 2018 verdubbeld en van 2018 op 2019 verdrievoudigd.


Provincie verwijdert zieke essen

Provincie verwijdert zieke essen

13-02-2020 Sinds enige jaren heeft Flevoland te maken met essentaksterfte. Dit is een schimmelziekte die aanzienlijke schade veroorzaakt bij de essen. De ziekte is niet te bestrijden en daarom moeten ruim 1.800 zieke essen langs provinciale wegen verwijderd worden. De werkzaamheden starten 17 februari langs de Gooiseweg bij Zeewolde.


1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

twitter facebook rss top