Tel. 0321-333169 Peter Evers
Adm. Financiële Advisering Kafa
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling

Nieuws uit de rubriek Natuur


Adverteerder in de rubriek Natuur
Kapsalon Beautiful Change
Kapsalon Beautiful Change
Nieuws uit de rubriek Natuur
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

Natuurwandeling in Spijk-Bremerberg

Natuurwandeling in Spijk-Bremerberg

17-01-2022 Op dinsdag 8 februari houdt IVN afdeling Dronten een natuurwandeling in het bos Spijk-Bremerberg in het buitengebied van Biddinghuizen. De wandeling heeft een lengte van ongeveer vijf kilometer en vindt vooral plaats rond de Spijkvijver.


Iets minder afvaldumpingen in Flevolandse natuur

Iets minder afvaldumpingen in Flevolandse natuur

17-01-2022 Het aantal gemelde afvaldumpingen in de Flevolandse bossen is vorig jaar iets afgenomen ten opzichte van 2020. Dat schrijft Omroep Flevoland op basis van cijfers van Staatsbosbeheer.


Natuurwandeling in Dorpsbos Biddinghuizen

Natuurwandeling in Dorpsbos Biddinghuizen

16-12-2021 Volgende week donderdag houdt IVN afdeling Dronten een natuurwandeling in het Dorpsbos van Biddinghuizen. De wandeling heeft een lengte van ongeveer vijf kilometer en start aan de Buitenkant, bij het dorpseiland.


Aan het werk in het dorpsbos

Aan het werk in het dorpsbos

18-11-2021 Vanmiddag wordt er door Landschapsbeheer Flevoland gewerkt op het eiland en in het dorpsbos van Biddinghuizen. Vrijwilligers kunnen meehelpen met de werkzaamheden, die een aantal uren in beslag nemen.


Natuurwerkdag in Flevoland een groot succes

Natuurwerkdag in Flevoland een groot succes

08-11-2021 Afgelopen vrijdag 5 november en zaterdag 6 november organiseerde Landschapsbeheer Flevoland de Natuurwerkdag voor Flevoland. In Flevoland waren ruim 600 mensen actief op meer dan 20 plaatsen. Landelijk kwamen 14.500 vrijwilligers in actie.


Samen iets terug doen voor de natuur op de Natuurwerkdag

Samen iets terug doen voor de natuur op de Natuurwerkdag

26-10-2021  In november is het mogelijk om mee te helpen en iets terug te doen voor natuur bij jou in de buurt tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november kun je in het hele land en ook weer op meer dan 20 plaatsen in Flevoland meedoen aan natuurklussen, zoals wilgen knotten, bollen planten, insectenhotels bouwen of bomen zagen.


Natuurwerkdag onder andere bij Van Werven en in Harderbos

Natuurwerkdag onder andere bij Van Werven en in Harderbos

20-10-2021 De jaarlijkse Natuurwerkdag waar onder andere Landschapsbeheer Flevoland aan verbonden is, is dit jaar op vrijdag 5 en zaterdag 6 november. In de gemeente Dronten zijn er diverse locaties waar vrijwilligerswerk kan worden uitgevoerd, zoals de natuurstrook bij Van Werven en het Harderbos.


College reserveert 20.000 euro voor beweegroutes

College reserveert 20.000 euro voor beweegroutes

30-09-2021 Het college van burgemeester en wethouders van Dronten heeft 20.000 euro subsidie gereserveerd voor een beweegroute en een trimbaan in Biddinghuizen. Het geld heeft als voorwaarde dat er door de provincie ook nog 25.000 euro aan subsidie wordt toegekend. Daarover wordt uiterlijk begin december een beslissing genomen. In januari of februari zou dan begonnen kunnen worden met de aanleg.


Laatste kans op controle veiligheid essen in gemeente Dronten

Laatste kans op controle veiligheid essen in gemeente Dronten

17-09-2021 Net als voorgaande jaren zijn medewerkers van Landschapsbeheer afgelopen maanden weer op pad geweest om essen in het buitengebied van de gemeente Dronten te controleren op essentaksterfte. De meest geschikte maanden voor het beoordelen van een es op deze ziekte zijn juni en juli.


Flevoland krijgt 10 miljoen van Rijk voor natuurherstel

Flevoland krijgt 10 miljoen van Rijk voor natuurherstel

16-09-2021 Flevoland krijgt van het Rijk bijna tien miljoen euro om de komende jaren kwetsbare natuurgebieden te herstellen of te versterken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat besloten. Het is de bedoeling dat de provincie het geld gebruikt om de stikstofproblematiek aan te pakken.


Plan: 5000 hectare voor loslopende edelherten

Plan: 5000 hectare voor loslopende edelherten

23-07-2021 De groep edelherten die sinds vorig jaar rondloopt bij Biddinghuizen en Zeewolde moet een leefgebied van 5.000 hectare natuurgebied toegewezen krijgen. Dat staat in het Faunabeheerplan Edelherten van de Faunabeheereenheid Flevoland. Dat plan wordt in oktober aan de provincie voorgelegd.


Controle essentaksterfte gemeente Dronten

Controle essentaksterfte gemeente Dronten

08-07-2021 Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid om essen in erfbeplantingen in het buitengebied van de gemeente Dronten te laten controleren op aantasting door essentaksterfte. Landschapsbeheer kan u, in samenwerking met de gemeente Dronten, voorzien van advies.


Edelherten doen intrede in natuurgebied Biddinghuizen

Edelherten doen intrede in natuurgebied Biddinghuizen

04-06-2021 In het natuurgebied het Harderbroek tussen Biddinghuizen en Zeewolde lopen sinds kort edelherten rond. Ze komen volgens gebiedsbeheerder Natuurmonumenten uit de Veluwe. Lopend en zwemmend zijn de dieren de randmeren overgestoken.


IVN houdt Slootjesdag in Biddinghuizen

IVN houdt Slootjesdag in Biddinghuizen

03-06-2021 Op zondagmiddag 13 juni is er een slootjesmiddag in Biddinghuizen. Kinderen kunnen (met hun ouders, die rekening houden met covid) langskomen en op zoek gaan naar diertjes in het water. Deskundige IVN gidsen helpen de kinderen met vangen en het op naam brengen.


Boswachters gaan extra controleren of mensen zich aan regels houden

Boswachters gaan extra controleren of mensen zich aan regels houden

26-05-2021 De boswachters van Staatsbosbeheer gaan extra surveilleren in de Flevolandse bossen. Ze controleren of honden aangelijnd zijn waar dat moet en of bezoekers op de wandelpaden blijven. Mensen die dat niet doen, worden aangesproken. In het ergste geval krijgen ze een boete.


Natte en koude april geen ramp voor de tuin:

Natte en koude april geen ramp voor de tuin: "Pas wel op met maaien"

08-05-2021 Het zal niemand ontgaan zijn: april was koud en vooral in Flevoland ook erg nat. Gemiddeld gezien valt er in april 42 millimeter regen. Dit jaar was dat bijna het dubbele, meldt weerman Robert de Vries. Vooral in de laatste aprildagen kwam er veel naar beneden. Daarnaast was het met een gemiddelde temperatuur van 6,6 graden de koudste april ooit gemeten in Flevoland. En die kou zette zich de eerste week van mei ook door. Wat betekent dat voor de Flevolandse tuinen?


Aanrijdingen met reeën: 30 procent meer vergeleken met vorig jaar

Aanrijdingen met reeën: 30 procent meer vergeleken met vorig jaar

05-05-2021 Het aantal aanrijdingen met reeën in Flevoland is flink toegenomen. In het eerste kwartaal van 2020 waren er 160 aanrijdingen, in de eerste maanden van 2021 was dat aantal gestegen naar 210. Dat is een stijging van 30 procent. De stijging is volgens Faunabeheer Flevoland te verklaren door een verhoogde reeënstand en de coronadrukte in de natuurgebieden.


1700 ha extra bos in Flevoland

1700 ha extra bos in Flevoland

06-04-2021 De komende jaren komt er in de provincie Flevoland honderden hectares aan bos bij. Nu Provinciale Staten op 31 maart de Bossenstrategie hebben vastgesteld, is het zaak om samen met onze partners en de omgeving op een slimme manier op zoek te gaan naar ruimte voor de aanleg van nieuw bos. "Door in te zetten op 1700 ha extra bos in 2050, waarvan 1200 ha in 2030 legt de provincie de lat hoog, maar we denken dat het haalbaar is", stelt gedeputeerde natuur Harold Hofstra.


Plannen duurzame oevers ter inzage

Plannen duurzame oevers ter inzage

23-02-2021 Waterschap Zuiderzeeland gaat in 2021 over een afstand van 25 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aanleggen. De oevers komen onder andere aan de Zeebies-, Hoekwant- en Zijdenettentocht in Biddinghuizen. De projectplannen voor de aanleg hiervan, zijn gepubliceerd en liggen de komende zes weken ter inzage.


Partij voor de Dieren wil volledig jachtverbod

Partij voor de Dieren wil volledig jachtverbod

09-02-2021 Vanwege het strenge winterweer zou er een volledig jachtverbod in Flevoland moeten zijn, vindt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. De partij heeft heeft het dagelijks bestuur van de provincie opgeroepen het verbod onmiddellijk in te stellen.


Huismus meeste geteld bij tuinvogeltelling

Huismus meeste geteld bij tuinvogeltelling

01-02-2021 De huismus is in Flevoland tijdens de nationale tuinvogeltelling veruit het meeste geteld, bijna 16.000 keer. Dit weekeinde mochten mensen een half uur lang vogels tellen in de tuin. Volgens de Vogelbescherming was het aantal deelnemers aan de telling niet eerder zo hoog. De Vogelbescherming denkt dat de lockdown als gevolg van de coronacrisis daaraan heeft bijgedragen.


Meer reeën aangereden op de Rietweg

Meer reeën aangereden op de Rietweg

13-01-2021 De afgelopen tijd zijn er op het Lelystadse deel van de Rietweg meer reeën aangereden dan normaal en dat heeft mede te maken met de coronaperiode. Dat vermoedt Faunabeheereenheid Flevoland (FBE). De afgelopen drie maanden zijn er op de weg zes reeën aangereden. Vorig jaar, in dezelfde periode, was dat er geen één. Volgens Laura Schrauwen heeft dat mede te maken met een toename van het aantal bezoekers van het Larserbos.


Aantal bevers neemt langzaam maar gestaag toe

Aantal bevers neemt langzaam maar gestaag toe

12-01-2021 Vanaf 2000 worden de Flevolandse bevers door Landschapsbeheer Flevoland samen met vrijwilligers geteld. Landschapsbeheer volgt de populatie (extensief) om de bever de nodige bescherming te kunnen bieden. Niet alleen kunnen bestaande burchten zo worden ontzien bij werkzaamheden; overleg heeft er ook toe geleid dat op diverse plaatsen oevers bevervriendelijk worden ingericht. Dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt blijkt uit de groeiende beverpopulatie.


Vijf nieuwe educatieboeren in Biddinghuizen

Vijf nieuwe educatieboeren in Biddinghuizen

25-11-2020 Momenteel volgt opnieuw een groep boeren de training van Boerderijeducatie Nederland. Daarmee kent Flevoland straks 30 getrainde educatieboeren variërend van akkerbouwers, fruittelers, pluimveehouders en melkveehouders. Vijf hiervan zitten in Biddinghuizen.


Aantal weidevogels afgenomen in de provincie

Aantal weidevogels afgenomen in de provincie

30-10-2020 Landschapsbeheer Flevoland maakt zich zorgen over het aantal weidevogels in de provincie. Dit broedseizoen zijn er 546 geteld bij ongeveer 300 boeren. Dat zijn er er opnieuw minder dan voorgaande seizoenen. Bovendien is de helft van de getelde eieren van de nesten niet uitgekomen.


1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

twitter facebook rss top