Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems

Nieuws uit de rubriek Natuur


Adverteerder in de rubriek Natuur
Fruit vers aan huis bezorgd
Fruithandel Van Beek
Nieuws uit de rubriek Natuur
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

Waarschuwing voor toenemende kans op natuurbrand

Waarschuwing voor toenemende kans op natuurbrand

05-08-2022 Veiligheidsregio Flevoland waarschuwt dat de kans op een natuurbrand toeneemt vanwege de aanhoudende droogte. Daarom is fase 2 (extra alert) ingesteld.


Veel jonge oeverzwaluwen uitgevlogen bij van Werven

Veel jonge oeverzwaluwen uitgevlogen bij van Werven

05-07-2022 In maart gaat een groep vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland wekelijks op pad voor onderhoud aan een aantal kunstwanden voor oeverzwaluwen. De wanden moeten jaarlijks worden opgevuld met vers rivierzand, willen ze in trek blijven. Het vullen is best een zware klus. Maar dat het niet voor niets is, blijkt uit de broedresultaten.


Japanse Duizendknoop in gemeente Dronten

Japanse Duizendknoop in gemeente Dronten

07-06-2022 Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa waaronder Nederland. Ongeveer honderd jaar geleden werd de plant in Nederland als sierplant binnengebracht. De plant is niet giftig en vermeerdert zich gemakkelijk, verdringt andere plantensoorten die in Nederland thuishoren en heeft daarom negatief effect op biodiversiteit. Door de enorme groeikracht van de wortelstokken kan de plant ook schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en funderingen van bijvoorbeeld woningen. Daarom bestrijdt de gemeente Japanse duizendknoop en vraagt uw hulp daarbij.


Column van Martine Dubois: Die Fledermaus

Column van Martine Dubois: Die Fledermaus

07-06-2022 Martine Dubois wil meer aandacht voor de vleermuis genereren in Biddinghuizen. Dit wil ze o.a. doen door middel van natuurcolumns over vleermuizen. Het onderwerp voor deze column: Die Fledermaus.


5e openstelling Biodiversiteit POP3+ voor vismigratie

5e openstelling Biodiversiteit POP3+ voor vismigratie

31-05-2022 In de periode van maandag 6 juni tot en met vrijdag 8 juli 2022 kan opnieuw subsidie aangevraagd worden in het kader van de subsidieregeling 'Niet productieve investeringen Biodiversiteit, natuur en landschap uit het verlengde Plattelandsontwikkelingsprogramma' (POP3+). Het gaat om subsidie voor het verbeteren van mogelijkheden voor vismigratie in de vaarten en tochten van Flevoland. Dit is de vijfde openstelling van deze regeling.


Provincie is minder geld kwijt aan compensatie faunaschade

Provincie is minder geld kwijt aan compensatie faunaschade

11-05-2022 De provincie Flevoland heeft vorig jaar ruim 197.000 euro uitgekeerd aan boeren om faunaschade te compenseren. Dat blijkt uit cijfers van BIJ12, dat de vergoedingen afhandelt namens de provincies. In 2020 lag het uitgekeerde bedrag nog op 260.000 euro.


Meer afschot reeën nodig

Meer afschot reeën nodig

06-05-2022 Een recordaantal van ruim 500 reëen zijn vorig jaar aangereden op Flevolandse wegen. Dat schrijft Omroep Flevoland op basis van informatie van Staatsbosbeheer. Om dit aantal omlaag te krijgen, zal de populatie verkleind moeten worden.


Veiligheidsregio waarschuwt voor natuurbranden

Veiligheidsregio waarschuwt voor natuurbranden

20-04-2022 Door de aanhoudende droogte is door Veiligheidsregio Flevoland een 'Fase 2, extra alert' afgekondigd, wanwege de kans op natuurbranden. Zeker bij harde wind kan vuur zich snel en onvoorspelbaar verspreiden.


Op zoek naar de bruine kiekendief

Op zoek naar de bruine kiekendief

19-04-2022 De vogel als symbool van de Provincie Flevoland is niet zomaar gekozen. Bij het ontginnen van Flevoland wisten bruine kiekendieven dit gebied erg goed te vinden. Er was volop voedsel en de grote rietvelden boden volop broedgelegenheid. In die begintijd waren er honderden broedparen, maar hoeveel het er nu zijn is onbekend. Landschapsbeheer Flevoland wil dat graag onderzoeken in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.


Natuurbeheerplan Flevoland 2023 vastgesteld

Natuurbeheerplan Flevoland 2023 vastgesteld

01-04-2022 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023 vastgesteld. In het Natuurbeheerplan beschrijft de provincie de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden.


Vrijwilligers gezocht voor beheerploeg Harderbos

Vrijwilligers gezocht voor beheerploeg Harderbos

10-03-2022 Om de natuurgebieden in Harderhoek in topconditie te houden zoekt Natuurmonumenten extra vrijwilligers. Vrijwilligers vervullen op allerlei gebied een onmisbare rol bij Natuurmonumenten. Ook voor het Harderbos, Kievitslanden en Harderbroek zetten vrijwilligers zich in. Zij steken de handen uit de mouwen in het beheerwerk of helpen met het in kaart brengen van flora en fauna in het gebied.


Landschapsbeheer houdt in maart lezingen over biodiversiteit

Landschapsbeheer houdt in maart lezingen over biodiversiteit

17-02-2022 Landschapsbeheer gaat in maart een viertal online lezingen geven. Diverse onderwerpen over natuur en biodiversiteit komen daarin aan bod. De lezingen zijn gratis en bedoeld voor alle groene vrijwilligers en andere geïnteresseerden in Flevoland.


Start bomenkap Bremerbergweg, Oldebroekerweg en Dronterweg

Start bomenkap Bremerbergweg, Oldebroekerweg en Dronterweg

02-02-2022 Op 31 januari is de provincie Flevoland begonnen met het kappen van bomen langs de Bremerbergweg, Oldebroekerweg en Dronterweg. De bomen zijn ziek en/of van slechte kwaliteit. Eind 2022 worden nieuwe bomen geplant. Het kappen kan lichte hinder voor het verkeer veroorzaken.


Begin februari lezing over wilde bijen en insectenhotels

Begin februari lezing over wilde bijen en insectenhotels

27-01-2022 Het programma voor de nieuwe online lezingen van Landschapsbeheer Flevoland is bekend. "Het is een variatie aan onderwerpen over biodiversiteit in Flevoland met vooral ook aandacht voor wat u zelf kunt bijdragen om de natuur in uw eigen omgeving te vergroten", schrijft Landschapsbeheer. De eerstvolgende lezing is op 2 februari en gaat over wilde bijen en insectenhotels.


Natuurwandeling in Spijk-Bremerberg

Natuurwandeling in Spijk-Bremerberg

17-01-2022 Op dinsdag 8 februari houdt IVN afdeling Dronten een natuurwandeling in het bos Spijk-Bremerberg in het buitengebied van Biddinghuizen. De wandeling heeft een lengte van ongeveer vijf kilometer en vindt vooral plaats rond de Spijkvijver.


Iets minder afvaldumpingen in Flevolandse natuur

Iets minder afvaldumpingen in Flevolandse natuur

17-01-2022 Het aantal gemelde afvaldumpingen in de Flevolandse bossen is vorig jaar iets afgenomen ten opzichte van 2020. Dat schrijft Omroep Flevoland op basis van cijfers van Staatsbosbeheer.


Natuurwandeling in Dorpsbos Biddinghuizen

Natuurwandeling in Dorpsbos Biddinghuizen

16-12-2021 Volgende week donderdag houdt IVN afdeling Dronten een natuurwandeling in het Dorpsbos van Biddinghuizen. De wandeling heeft een lengte van ongeveer vijf kilometer en start aan de Buitenkant, bij het dorpseiland.


Aan het werk in het dorpsbos

Aan het werk in het dorpsbos

18-11-2021 Vanmiddag wordt er door Landschapsbeheer Flevoland gewerkt op het eiland en in het dorpsbos van Biddinghuizen. Vrijwilligers kunnen meehelpen met de werkzaamheden, die een aantal uren in beslag nemen.


Natuurwerkdag in Flevoland een groot succes

Natuurwerkdag in Flevoland een groot succes

08-11-2021 Afgelopen vrijdag 5 november en zaterdag 6 november organiseerde Landschapsbeheer Flevoland de Natuurwerkdag voor Flevoland. In Flevoland waren ruim 600 mensen actief op meer dan 20 plaatsen. Landelijk kwamen 14.500 vrijwilligers in actie.


Samen iets terug doen voor de natuur op de Natuurwerkdag

Samen iets terug doen voor de natuur op de Natuurwerkdag

26-10-2021  In november is het mogelijk om mee te helpen en iets terug te doen voor natuur bij jou in de buurt tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november kun je in het hele land en ook weer op meer dan 20 plaatsen in Flevoland meedoen aan natuurklussen, zoals wilgen knotten, bollen planten, insectenhotels bouwen of bomen zagen.


Natuurwerkdag onder andere bij Van Werven en in Harderbos

Natuurwerkdag onder andere bij Van Werven en in Harderbos

20-10-2021 De jaarlijkse Natuurwerkdag waar onder andere Landschapsbeheer Flevoland aan verbonden is, is dit jaar op vrijdag 5 en zaterdag 6 november. In de gemeente Dronten zijn er diverse locaties waar vrijwilligerswerk kan worden uitgevoerd, zoals de natuurstrook bij Van Werven en het Harderbos.


College reserveert 20.000 euro voor beweegroutes

College reserveert 20.000 euro voor beweegroutes

30-09-2021 Het college van burgemeester en wethouders van Dronten heeft 20.000 euro subsidie gereserveerd voor een beweegroute en een trimbaan in Biddinghuizen. Het geld heeft als voorwaarde dat er door de provincie ook nog 25.000 euro aan subsidie wordt toegekend. Daarover wordt uiterlijk begin december een beslissing genomen. In januari of februari zou dan begonnen kunnen worden met de aanleg.


Laatste kans op controle veiligheid essen in gemeente Dronten

Laatste kans op controle veiligheid essen in gemeente Dronten

17-09-2021 Net als voorgaande jaren zijn medewerkers van Landschapsbeheer afgelopen maanden weer op pad geweest om essen in het buitengebied van de gemeente Dronten te controleren op essentaksterfte. De meest geschikte maanden voor het beoordelen van een es op deze ziekte zijn juni en juli.


Flevoland krijgt 10 miljoen van Rijk voor natuurherstel

Flevoland krijgt 10 miljoen van Rijk voor natuurherstel

16-09-2021 Flevoland krijgt van het Rijk bijna tien miljoen euro om de komende jaren kwetsbare natuurgebieden te herstellen of te versterken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat besloten. Het is de bedoeling dat de provincie het geld gebruikt om de stikstofproblematiek aan te pakken.


Plan: 5000 hectare voor loslopende edelherten

Plan: 5000 hectare voor loslopende edelherten

23-07-2021 De groep edelherten die sinds vorig jaar rondloopt bij Biddinghuizen en Zeewolde moet een leefgebied van 5.000 hectare natuurgebied toegewezen krijgen. Dat staat in het Faunabeheerplan Edelherten van de Faunabeheereenheid Flevoland. Dat plan wordt in oktober aan de provincie voorgelegd.


1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

twitter facebook rss top