Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service

Bekendmaking legger kavelsloten door Waterschap

Dinsdag 3 september 2019
Bekendmaking legger kavelsloten door Waterschap
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Waterschap Zuiderzeeland gaat de kavelsloten in de legger Watersystemen in het vervolg digitaal – in een GIS-database - vastleggen. Nu wordt nog gewerkt met PDF-kaartmateriaal. Het ontwerp van de legger (gedeelte kavelsloten) is van 26 augustus tot en met 7 oktober 2019 te raadplegen.

De legger is een openbaar register waarin staat welke sloten, vaarten, tochten, stuwen en gemalen belangrijk zijn voor de waterhuishouding in Flevoland. Er staat ook waaraan ze moeten voldoen en wie ze moet onderhouden. Digitale vastlegging maakt het delen van informatie met anderen gemakkelijker. De nieuwe werkwijze sorteert daarnaast al vast voor op de komst van de Omgevingswet in 2021. Deze wet bundelt en moderniseert alle Nederlandse wetten voor de leefomgeving. Alle gegevens worden dan samengebracht in een digitaal stelsel.

Het ontwerp van de legger is te raadplegen via www.zuiderzeeland.nl/publicaties, via www.officielebekendmakingen.nl or via deze rechtstreekse link.

Perceeleigenaar
Bent u eigenaar van een perceel aan een kavelsloot? Of loopt er een kavelsloot op uw perceel? Dan kan deze informatie voor u belangrijk zijn. Bedrijven, inwoners en anderen kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk hun zienswijze bekend maken bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland (Postbus 229, 8200 AE Lelystad).

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Waterschap
Terrascompleet.nl
Terrascompleet.nl
Adverteerder in de rubriek Landbouwberichten
De Kubbe BV - Biddinghuizen
De Kubbe BV - Biddinghuizen
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top