Tel. 0321-333169 Peter Evers
Flevolamb Flevolamb
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat

Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen

Vrijdag 4 oktober 2019
Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen
Een visualisatie van enkele beoogde nieuwe windturbines van Windplan Groen
Foto: Windplan Groen

BIDDINGHUIZEN - Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij de Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen gewijzigd hebben vastgesteld en dat deze vanaf donderdag 3 oktober 2019 in werking treedt.

Wat gaat er gebeuren?
Windkoepel Groen werkt aan de ontwikkeling van een windpark in het oostelijk deel van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 98 huidige windmolens in het projectgebied vervangen door 90 (grotere) windmolens met meer vermogen. Deze wekken gezamenlijk 400 megawatt stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 250.000 huishoudens.

Met deze strategie van 'opschalen en saneren' worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie. Inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad hebben de mogelijkheid tot financiële participatie in het windpark, zodat zij mee kunnen profiteren van hernieuwbare energie.

Waarom een wijziging van de Omgevingsverordening?
De provincie wil meer duurzame energie opwekken, onder meer met windmolens. Voor windmolens voert de provincie een beleid van opschalen en saneren. Daartoe heeft de provincie in haar Omgevingsverordening Flevoland projectgebieden en plaatsingszones voor nieuwe windmolens aangewezen. Gelet op het windplan dat Windkoepel Groen heeft gemaakt, past een aantal van de beoogde nieuwe windmolens niet binnen de aangewezen plaatsingszones.

Gedeputeerde Staten kunnen op basis van een goedgekeurd projectplan voor opschalen en saneren van windmolens plaatsingszones voor nieuwe windmolens aanwijzen en wijzigen. De provincie wil medewerking verlenen aan het Windplan Groen.

In het voorjaar van 2019 hebben Gedeputeerde Staten het voornemen uitgesproken het Projectplan Windplan Groen goed te keuren en daarmee samenhangend het ontwerp-besluit genomen de Omgevingsverordening te wijzigen.

Het ontwerp van de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen voorziet in het optimaliseren van de plaatsingszones bij de Pijlstaartweg, Harderringweg, Hoge Vaart en Kokkeltocht en het aanwijzen van drie extra plaatsingszones aan de Ansjovistocht, Zeebiestocht en Verlengde Hondtocht Noord.

Het ontwerp van de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen heeft ter inzage gelegen vanaf 26 april tot en met 6 juni 2019. De zienswijzen die in deze periode zijn ingediend tegen de ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen geven aanleiding de toelichting op de wijziging van de Omgevingsverordening aan te vullen. Daarnaast geeft een ambtshalve wijziging aanleiding om aanvullend op het ontwerp de plaatsingszone Hoge Vaart nader te optimaliseren.

Gedeputeerde Staten hebben 17 september 2019 besloten het projectplan goed te keuren en de Wijzing Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen vast te stellen, met inachtneming van de hiervoor genoemde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit van 9 april 2019. Deze besluiten liggen vanaf 3 oktober 2019 ter inzage.

Kijk voor meer informatie op flevoland.nl

Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Windmolens
Hoogeveen Multi Service
Hoogeveen Multi Service
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 13.4 °C
  • 4.0 mm
  • 17.9 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top