Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems

Provincie: stikstof-oplossing Windpark Groen is geen truc

Zondag 27 oktober 2019
Provincie: stikstof-oplossing Windpark Groen is geen truc
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De oplossing die Windpark Groen heeft gevonden om ondanks strengere stikstofregels door te kunnen met de bouw van het windmolenpark bij Dronten past binnen de verleende vergunning. Er is dus geen sprake van een truc om regels te omzeilen. Dat zegt gedeputeerde Jop Fackeldey.

De provincie verleende onlangs een vergunning op basis van de wet Natuurbescherming voor het windpark. Dat gebeurde nadat de initiatiefnemers beloofd hadden om tijdens de bouw geen gebruik te maken van twee pluimvee-stallen in de buurt van het windpark. Hierdoor kan de tijdelijke stikstofuitstoot van het bouwverkeer naar het windpark worden gecompenseerd.

Opmerkelijk is dat er lange tijd geen pluimvee in de stallen op die bedrijven zat. De initiatiefnemers hebben onlangs weer 20.000 dieren in de stal ondergebracht. Wanneer de bouw van het windpark over twee jaar start, worden die dieren weer weggehaald, zodat de stikstofuitstoot van de bedrijven weer tijdelijk daalt.

Volgens Fackeldey staat het de ondernemer vrij om dergelijke besluiten te nemen. Juridisch maakt het volgens hem ook geen verschil dat er momenteel geen dieren in de stallen zijn ondergebracht. Deze dieren zouden er immers volgens de vergunning wel mogen zitten, waardoor er wel uitstoot van stikstof zou zijn geweest. Er is volgens hem dan ook geen sprake van een toename van de uitstoot nu er sinds kort weer dieren in de stallen zitten.
"De aanvrager heeft een doorlopende vergunning voor het houden van pluimvee in die schuren. Of hij daar op dit moment wel of geen gebruik van maakt, maakt geen verschil. Dat is bedrijfsvoering. Daar bemoeien we ons als provincie niet mee."

Fackeldey snapt dat sommige politieke partijen vraagtekens plaatsen bij de gebruikte constructie. "Dat heeft erg te maken met de manier waarop dit geframed is. Ik denk dat het goed uit te leggen is dat hier sprake is van een reguliere vergunningverlening, waar niks bijzonders mee aan de hand is. De aanvrager zegt dat hij tijdens de bouwperiode geen kippen of eenden in de stal zal laten. Hierdoor ontstaat er geen stikstofneerslag. En dit betekent dat er de ruimte is om de stikstofneerslag die veroorzaakt wordt door de bouwactiviteiten daarmee te verrekenen. Ja, zo mag dat."

Bron: Omroep Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Windmolens
Gicom Composting Systems
Gicom Composting Systems
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top