Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems

Wijzigingen beleidsregels stikstof

Vrijdag 19 juni 2020
Wijzigingen beleidsregels stikstof
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met een aantal wijzigingen in de beleidsregels intern en extern salderen met stikstof. Deze beleidsregels zijn in december 2019 opgesteld, maar de praktijk wijst uit dat een aantal regels anders uitwerken dan bedoeld.

Daarnaast hebben er ontwikkelingen plaats­gevonden in wet- en regelgeving. Met het doorvoeren van deze wijzigingen kan hierop worden aangesloten. De wijzigingen gaan in op 23 juni 2020 en zijn samen met de elf andere provinciebesturen opgesteld.

Varkenshouderijen
Een van de wijzigingen heeft invloed op varkenshouderijen die zich aangemeld hebben voor de subsidieregeling Sanering varkenshouderijen. De aanpassing in de beleidsregels maakt het voor hen mogelijk om eenmalig maximaal 15% stikstofruimte in te zetten om op de bestaande locatie, andere bedrijfsactiviteiten dan intensieve veehouderij uit te voeren. Dit biedt deze ondernemers toekomstperspectief.

(Woningbouw)projecten
Een andere wijziging heeft betrekking op bouwprojecten. In bepaalde gevallen wordt intern salderen mogelijk, ook al is de bestaande bebouwing al gesloopt. Voorwaarde is dat er een rechtstreeks verband is tussen de beëindiging van een activiteit (met gesloopte gebouwen) en het voornemen voor een nieuwe activiteit op de betreffende locatie. Vooral woningbouwprojecten stuitten op de bepaling in de beleidsregels, dat intern salderen alleen kan als de bestaande bebouwing nog niet is gesloopt. Dit onbedoelde effect wordt nu gerepareerd.

Stikstofregistratiesysteem
Daarnaast worden de beleidsregels aangevuld met een artikel over het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Hierin staat onder andere dat de provincies uitgaan van volledige aanvragen om voor prioritering voor stikstofruimte uit het SSRS in aanmerking te komen.

Extern salderen niet gewijzigd
De wijzigingen die nu worden doorgevoerd in de beleidsregels staan los van het besluit om extern salderen mogelijk te maken. Hierover is namelijk nog geen overeenstemming tussen provincies en het Rijk. Aanpassing van de beleidsregels om extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk te maken, volgt later. De provinciebestuurders willen hierover besluiten na het Tweede Kamerdebat over de structurele aanpak stikstof van de minister van LNV. Besluitvorming vindt op zijn vroegst voor het zomerreces plaats.

Bron: Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Bouwbedrijf HEDI
Bouwbedrijf HEDI
Adverteerder in de rubriek Landbouwberichten
Teakhouten meubelen
PolderTEAK
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top