Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Teakhouten meubelen PolderTEAK
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis

Nieuws uit de rubriek Flevoland


Adverteerder in de rubriek Flevoland
Tel. 0321-333169
Peter Evers
Nieuws uit de rubriek Flevoland
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

Onderzoek Wonen met Zorg vraagt om nieuwe (ver)bouwopgave in Flevoland

Onderzoek Wonen met Zorg vraagt om nieuwe (ver)bouwopgave in Flevoland

26-11-2021 Door een grote toename van huishoudens met ouderen en zorgbehoevenden in 2040, ontstaat extra vraag naar wonen met zorg. Het is daarom belangrijk dat er bij de ontwikkeling van nieuwe woningen of het verbouwen van bestaande woningen in de toekomst voldoende huizen zijn waar vanuit zorg aangeboden kan worden.


Steeds meer schone energie in Flevoland

Steeds meer schone energie in Flevoland

26-11-2021 In 2019 werd er maar liefst 9 procent meer hernieuwbare energie opgewekt dan een jaar ervoor. Dit is energie die komt uit schone bronnen, zoals de zon en de wind. Het totale energieverbruik in Flevoland nam in dezelfde periode toe met 0,5%.


Vier deelnemers Competitie Smart Mobility Flevoland door naar testfase

Vier deelnemers Competitie Smart Mobility Flevoland door naar testfase

25-11-2021 Livecrowd , Sweco, Tripservice en Vialis zijn door naar de volgende fase in de Innovatiecompetitie Smart Mobilty Flevoland. De winnende voorstellen maken het mogelijk om bezoekersstromen (zoals bij het Lowlandsfestival) al in een vroegtijdig stadium te beïnvloeden, beter te geleiden of zelfs te voorspellen, en zo beter rekening te houden met leefbaarheid en het milieu.


Flevoland in beeld om woningtekort terug te dringen

Flevoland in beeld om woningtekort terug te dringen

17-11-2021 Door het uitruilen van overheidsgrond in Flevoland, kunnen kavels worden aangeboden aan projectontwikkelaars en boeren. Daarmee zou er een forse bijdrage geleverd kunnen worden aan de problematiek rondom woningnood en stikstof. Dat schrijft De Telegraaf.


Flevolandse Gouden Kiekendief voor Gert Jan van Tilburg

Flevolandse Gouden Kiekendief voor Gert Jan van Tilburg

12-11-2021 Op vrijdagavond 12 november 2021 is Gert Jan van Tilburg beloond met de bijzondere Flevolandse Gouden Kiekendief voor zijn buitengewone inzet voor het landelijk gebied. De Gouden Kiekendief is bedoeld als blijk van waardering voor personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie Flevoland.


Onderzoek naar invloed corona

Onderzoek naar invloed corona

12-11-2021 Inwoners van Flevoland kunnen vanaf 15 november weer meedoen aan een onderzoek over de invloed van corona op hun dagelijks leven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland, in samenwerking met de Flevolandse gemeenten. De resultaten worden in januari 2022 verwacht.


Provincie stelt programmabegroting vast

Provincie stelt programmabegroting vast

12-11-2021 In de Statenvergadering van Provinciale Staten Flevoland is de Programmabegroting 2022 vastgesteld. De programmabegroting kan gezien worden als het huishoudboekje van de provincie. In de begroting staat wat de provincie wil bereiken, welke plannen daarvoor zijn en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.


Flevoland zet komende jaren in op verbeteren van water

Flevoland zet komende jaren in op verbeteren van water

14-10-2021 Met het vaststellen van het 'Waterprogramma' op woensdag 13 oktober 2021 bevestigen Provinciale Staten de komende jaren intensief te werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit in Flevoland.


Provincie gaat in gesprek met inwoners

Provincie gaat in gesprek met inwoners

07-10-2021 De provincie Flevoland gaat dit najaar met inwoners en samenwerkingspartners verder praten over hoe de onderlinge verbinding beter kan. De aanleiding is de zogenaamde quick scan naar de stand van de provinciale democratie. In deze peiling hebben zo'n 500 inwoners, ambtenaren en politici in mei/juni 2021 hun mening gegeven.


Instelling Adviescommissie Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023

Instelling Adviescommissie Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023

23-09-2021 Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de benoeming van de Adviescommissie Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023. De adviescommissie gaat vanaf dit najaar Gedeputeerde Staten adviseren over de inzet van het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023. Het Fonds Leefbaar Platteland is voor initiatieven die de leefbaarheid en de sociale cohesie in het landelijk gebied van Flevoland versterken.


Handen ineen voor gebiedsproces bodemdaling in Flevoland

Handen ineen voor gebiedsproces bodemdaling in Flevoland

23-09-2021 De komende drie jaar slaan de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland, LTO Noord, het Rijksvastgoedbedrijf en het Waterschap Zuiderzeeland de handen ineen om nieuwe toekomstperspectieven te ontwikkelen over hoe we om kunnen gaan met bodemdaling.


Resultaten tweede coronapeiling Flevoland

Resultaten tweede coronapeiling Flevoland

03-09-2021 De provincie Flevoland heeft samen met gemeenten en GGD Flevoland voor de tweede maal een peiling laten uitvoeren naar hoe de inwoners van Flevoland de coronapandemie ervaren. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de bredere monitoring van de provincie naar de effecten van corona op de samenleving.


Zomer in Flevoland: veel nieuwe campings in de provincie

Zomer in Flevoland: veel nieuwe campings in de provincie

27-08-2021 Het aantal campings in Flevoland zit in de lift. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Er zijn sinds januari vorig jaar zes nieuwe kampeerterreinen bijgekomen. Het gaat vooral om boerderijcampings. Die kwamen erbij in Noordoostpolder, Lelystad en Biddinghuizen. Volgens Visit Flevoland komt de toename van het aantal kampeerterreinen door de coronacrisis.


Zomer in Flevoland: toerisme neemt weer toe, natuur en water zijn in trek

Zomer in Flevoland: toerisme neemt weer toe, natuur en water zijn in trek

26-08-2021 Flevoland kon deze zomer meer binnenlandse toeristen verwelkomen dan vorig jaar. Dat zegt Visit Flevoland. Het toeristenbureau zag het aantal binnenlandse toeristen in de eerste vijf maanden van dit jaar met 24 procent stijgen. Volgens Visit Flevoland zet die trend deze zomer door, omdat buitenlandse vakanties werden geannuleerd. Vanwege corona nam het aantal buitenlandse toeristen tot nu toe wel af, met 44 procent vergeleken met vorig jaar.


Provincie wil intensiever samenwerken met regio Zwolle

Provincie wil intensiever samenwerken met regio Zwolle

20-08-2021 Flevoland wil intensiever samenwerken met de regio Zwolle. De provincie heeft een plan opgesteld en 110.000 euro per jaar gereserveerd om een Flevolandse ambtenaar te stationeren in Zwolle.


Onderhoud aan bruggen en sluizen in serie uitgelegd

Onderhoud aan bruggen en sluizen in serie uitgelegd

30-07-2021 De Provincie Flevoland is vorig jaar begonnen met groot onderhoud aan de bruggen en sluizen in de provincie. Na de opknapbeurt kunnen de bruggen en sluizen weer jaren mee. De Provincie legt uit wat er tijdens het project gebeurt in een serie video's, waarvan vandaag het eerste deel is verschenen: het belang van bruggen en sluizen.


Vervolg onderhoudswerkzaamheden Elburgerbrug

Vervolg onderhoudswerkzaamheden Elburgerbrug

14-07-2021 Vrijdag 16 juli wordt vanaf 22.00 uur één rijstrook van de Elburgerbrug afgezet wegens kleine onderhoudswerkzaamheden. Verkeersregelaars leiden het wegverkeer langs het werk.


Flevoland heeft Nederland veel te bieden

Flevoland heeft Nederland veel te bieden

02-07-2021 Alle bestuurders van de zes gemeenten in Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland waren het roerend eens tijdens de werkconferentie 'Samen maken we Flevoland' op 29 juni: Flevoland heeft Nederland veel te bieden. Flevoland is namelijk een regio waar nog ruimte en politiek klimaat is om te experimenteren, te versnellen en te groeien. Dat aanbod gaat de regio de komende tijd uitwerken met het Rijk.


Nieuwe wielrenroutes in Flevoland, ook langs Veluwemeer

Nieuwe wielrenroutes in Flevoland, ook langs Veluwemeer

23-06-2021 Visit Flevoland en Sportservice Flevoland hebben verspreid door de hele provincie tien wielrenroutes samengesteld. Volgens de twee organisaties waren er al wel veel routes voor recreatieve fietsers, maar nog weinig voor de echte 'kilometervreters'. Van de tien routes lopen er twee over Biddinghuizer grondgebied en langs de Flevoboulevard.


Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 geopend

Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 geopend

15-06-2021 Vanaf 15 juni is het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 opengesteld. Met een bedrag van 2 miljoen euro ondersteunt provincie Flevoland de komende jaren gezamenlijke initiatieven voor een vitaal Flevolands platteland. Het gaat om initiatieven die de kwaliteit van het wonen in de dorpen en het buitengebied in Flevoland vergroten.


Zes miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming landbouw

Zes miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming landbouw

13-06-2021 Er is weer bijna zes miljoen euro subsidie beschikbaar om de landbouw in Flevoland te vernieuwen en duurzamer te maken. Het geld is bedoeld voor boeren die bijdragen aan de reductie van stikstof en aan het verbeteren van de bodem- en de waterkwaliteit.


Provincie schatte risico op vallen van trap Riff niet hoog in

Provincie schatte risico op vallen van trap Riff niet hoog in

01-06-2021 De provincie heeft adviezen over de veiligheid van de trap bij het kunstwerk Riff in Biddinghuizen naast zich neergelegd, omdat aanpassingen aan de trap destijds afbreuk zouden doen aan de artistieke belangen van de kunstenaar.


Half gemaaide bermen voor balans verkeersveiligheid en natuur

Half gemaaide bermen voor balans verkeersveiligheid en natuur

27-05-2021 Het is een vreemd gezicht: half gemaaide bermen in Flevoland. Het is geen half werk, maar heeft alles te maken met de balans tussen natuur en verkeersveiligheid. De provincie wil de bermen in principe niet maaien in mei, omdat dit niet goed is voor de natuur. Tussen de bloemen zoemen namelijk veel insecten.


Provincie wil democratischer worden door mening Flevolander

Provincie wil democratischer worden door mening Flevolander

25-05-2021 Flevoland wil weten wat de inwoners vinden van het contact met de provincie. Daarvoor wordt de komende weken een zogenoemde Quick Scan gehouden. Inwoners, maar ook de provinciale politici en ambtenaren kunnen daarbij hun mening geven.


Ondanks coronacrisis nog steeds banengroei in Flevoland

Ondanks coronacrisis nog steeds banengroei in Flevoland

20-05-2021 In Flevoland groeide in 2020 het aantal banen en vestigingen van bedrijven en instellingen, vergeleken met 2019. Dat is een groei ondanks de coronacrisis. Het aantal banen groeide wel iets minder sterk.


1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

twitter facebook rss top