Adm. Financiële Advisering Kafa
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet

Nieuws uit de rubriek Flevoland


Adverteerder in de rubriek Flevoland
Teakhouten meubelen
PolderTEAK
Nieuws uit de rubriek Flevoland
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

Vervolg onderhoudswerkzaamheden Elburgerbrug

Vervolg onderhoudswerkzaamheden Elburgerbrug

14-07-2021 Vrijdag 16 juli wordt vanaf 22.00 uur één rijstrook van de Elburgerbrug afgezet wegens kleine onderhoudswerkzaamheden. Verkeersregelaars leiden het wegverkeer langs het werk.


Flevoland heeft Nederland veel te bieden

Flevoland heeft Nederland veel te bieden

02-07-2021 Alle bestuurders van de zes gemeenten in Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland waren het roerend eens tijdens de werkconferentie 'Samen maken we Flevoland' op 29 juni: Flevoland heeft Nederland veel te bieden. Flevoland is namelijk een regio waar nog ruimte en politiek klimaat is om te experimenteren, te versnellen en te groeien. Dat aanbod gaat de regio de komende tijd uitwerken met het Rijk.


Nieuwe wielrenroutes in Flevoland, ook langs Veluwemeer

Nieuwe wielrenroutes in Flevoland, ook langs Veluwemeer

23-06-2021 Visit Flevoland en Sportservice Flevoland hebben verspreid door de hele provincie tien wielrenroutes samengesteld. Volgens de twee organisaties waren er al wel veel routes voor recreatieve fietsers, maar nog weinig voor de echte 'kilometervreters'. Van de tien routes lopen er twee over Biddinghuizer grondgebied en langs de Flevoboulevard.


Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 geopend

Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 geopend

15-06-2021 Vanaf 15 juni is het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 opengesteld. Met een bedrag van 2 miljoen euro ondersteunt provincie Flevoland de komende jaren gezamenlijke initiatieven voor een vitaal Flevolands platteland. Het gaat om initiatieven die de kwaliteit van het wonen in de dorpen en het buitengebied in Flevoland vergroten.


Zes miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming landbouw

Zes miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming landbouw

13-06-2021 Er is weer bijna zes miljoen euro subsidie beschikbaar om de landbouw in Flevoland te vernieuwen en duurzamer te maken. Het geld is bedoeld voor boeren die bijdragen aan de reductie van stikstof en aan het verbeteren van de bodem- en de waterkwaliteit.


Provincie schatte risico op vallen van trap Riff niet hoog in

Provincie schatte risico op vallen van trap Riff niet hoog in

01-06-2021 De provincie heeft adviezen over de veiligheid van de trap bij het kunstwerk Riff in Biddinghuizen naast zich neergelegd, omdat aanpassingen aan de trap destijds afbreuk zouden doen aan de artistieke belangen van de kunstenaar.


Half gemaaide bermen voor balans verkeersveiligheid en natuur

Half gemaaide bermen voor balans verkeersveiligheid en natuur

27-05-2021 Het is een vreemd gezicht: half gemaaide bermen in Flevoland. Het is geen half werk, maar heeft alles te maken met de balans tussen natuur en verkeersveiligheid. De provincie wil de bermen in principe niet maaien in mei, omdat dit niet goed is voor de natuur. Tussen de bloemen zoemen namelijk veel insecten.


Provincie wil democratischer worden door mening Flevolander

Provincie wil democratischer worden door mening Flevolander

25-05-2021 Flevoland wil weten wat de inwoners vinden van het contact met de provincie. Daarvoor wordt de komende weken een zogenoemde Quick Scan gehouden. Inwoners, maar ook de provinciale politici en ambtenaren kunnen daarbij hun mening geven.


Ondanks coronacrisis nog steeds banengroei in Flevoland

Ondanks coronacrisis nog steeds banengroei in Flevoland

20-05-2021 In Flevoland groeide in 2020 het aantal banen en vestigingen van bedrijven en instellingen, vergeleken met 2019. Dat is een groei ondanks de coronacrisis. Het aantal banen groeide wel iets minder sterk.


POP3-regeling verlengd: subsidieregeling Biodiversiteit open

POP3-regeling verlengd: subsidieregeling Biodiversiteit open

20-05-2021 Europa heeft besloten om het Europese Plattelandontwikkelingsprogramma POP3 te verlengen. Als overbrugging tussen POP3 en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is er een transitieperiode in het leven geroepen, genaamd POP3+. De Europese Unie stelt extra financiële middelen beschikbaar voor POP3+ van 2021 tot en met 2022.


Wat betekent corona voor inwoners van Flevoland?

Wat betekent corona voor inwoners van Flevoland?

19-05-2021 Inwoners van Flevoland kunnen vanaf 17 mei meedoen aan een onderzoek over de invloed van de corona op hun dagelijks leven. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in september verwacht.


Provincie Flevoland start met onderzoek provinciale democratie

Provincie Flevoland start met onderzoek provinciale democratie

17-05-2021 Provincie Flevoland wil graag van haar inwoners weten wat ze vinden van de samenwerking met de provincie. Daarom zal op 25 mei een onderzoek gestart worden, de zogenaamde Quick Scan Provinciale Democratie. Inwoners, Statenleden, collegeleden en ambtenaren worden gevraagd hoe ze denken over de samenwerking met de provincie.


Provincie Flevoland sluit het jaar 2020 af met ruim 11 miljoen in de plus

Provincie Flevoland sluit het jaar 2020 af met ruim 11 miljoen in de plus

05-05-2021 De provincie Flevoland heeft in 2020 een positief resultaat gerealiseerd van 11,1 miljoen euro. Dit resultaat komt voort uit het feit dat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden en doordat de baten, met name de uitkering vanuit het provinciefonds, hoger uitvielen dan was voorzien.


8 ton Europese middelen beschikbaar voor landelijk gebied Flevoland

8 ton Europese middelen beschikbaar voor landelijk gebied Flevoland

29-04-2021 Leader Flevoland, een programma ter versterking van het landelijk gebied in Flevoland wordt met twee jaar verlengd. Voor 2021 en 2022 is er in totaal acht ton aan extra middelen beschikbaar gesteld voor het landelijk gebied.


Renovatie Elburgerbrug een week eerder klaar

Renovatie Elburgerbrug een week eerder klaar

14-04-2021 De renovatiewerkzaamheden aan de Elburgerbrug verlopen zo voorspoedig dat de werkzaamheden eerder afgerond kunnen worden dan gepland. Dit betekent dat de weg over de brug (N309) vanaf vrijdagmiddag 16 april 16.00 uur weer volledig wordt vrijgegeven voor het verkeer.


Flevoland start innovatiecompetitie voor betere bereikbaarheid evenementen

Flevoland start innovatiecompetitie voor betere bereikbaarheid evenementen

13-04-2021 De provincie Flevoland is met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een innovatiecompetitie gestart. Samen roepen zij ondernemers op om met slimme ideeën te komen op het gebied van smart mobility zodat de bereikbaarheid rond Walibi en de Floriade verbeterd kan worden.


1700 ha extra bos in Flevoland

1700 ha extra bos in Flevoland

06-04-2021 De komende jaren komt er in de provincie Flevoland honderden hectares aan bos bij. Nu Provinciale Staten op 31 maart de Bossenstrategie hebben vastgesteld, is het zaak om samen met onze partners en de omgeving op een slimme manier op zoek te gaan naar ruimte voor de aanleg van nieuw bos. "Door in te zetten op 1700 ha extra bos in 2050, waarvan 1200 ha in 2030 legt de provincie de lat hoog, maar we denken dat het haalbaar is", stelt gedeputeerde natuur Harold Hofstra.


Eerste duurzame rotonde is start voor verdere verduurzaming Flevolandse wegen

Eerste duurzame rotonde is start voor verdere verduurzaming Flevolandse wegen

02-04-2021 Op 1 maart jl. is Reimert Bouw en Infrastructuur in opdracht van Provincie Flevoland gestart met de aanleg van een duurzame rotonde op de kruising Dronterweg - Swifterringweg. De nieuwe rotonde bestaat volledig uit innovatief kunststofvezelbeton. Gedeputeerde Jan de Reus bezocht de plek waar deze primeur voor de Provincie Flevoland wordt aangelegd.


Provincie ondersteunt aansluiting gemeenten op Meld Misdaad Anoniem

Provincie ondersteunt aansluiting gemeenten op Meld Misdaad Anoniem

11-03-2021 Alle Flevolandse gemeenten sluiten zich aan op Meldpunt Misdaad Anoniem. Provincie Flevoland maakt dit mogelijk door de gemeenten een subsidie te verstrekken voor de aansluitingskosten en de kosten voor het abonnement van het eerste jaar. Meldingen over mogelijk criminele activiteiten kunnen zo doelgerichter aanpakt worden.


Flevoland is in trek bij Britse bedrijven

Flevoland is in trek bij Britse bedrijven

08-03-2021 Flevoland is populair bij Britse bedrijven die na de Brexit een vestiging op het vasteland van Europa willen. Volgens de Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij Horizon hebben al tientallen bedrijven interesse getoond in de provincie. Een vestiging binnen de EU is handig om handel te drijven met de rest van Europa.


Geringe toename aantal Nederlandse toeristen in Flevoland

Geringe toename aantal Nederlandse toeristen in Flevoland

26-02-2021 Flevoland is één van de vier provincies waar vorig jaar een geringe toename te zien was van het aantal Nederlandse toeristen die in de provincie overnachtten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal buitenlandse gasten nam in Flevoland met ruim zestig procent af.


Strooiroutes gemeenten en provincie samengevoegd in digitale kaart

Strooiroutes gemeenten en provincie samengevoegd in digitale kaart

17-12-2020 Van 1 november tot half april bestaat er kans op gladheid door vorst, sneeuw en ijzel. In deze periode zijn de provincie en gemeenten actief om te voorkomen dat wegen en fietspaden glad worden door sneeuw of bevriezing. Om weggebruikers beter te informeren, zijn de strooiroutes van de provincie Flevoland en de 6 gemeenten vanaf nu samengevoegd op 1 digitale strooiroutekaart.


Provincie gaat voor groene daken en gevels

Provincie gaat voor groene daken en gevels

17-12-2020 De provincie komt volgend jaar met een subsidieregeling voor het vergroenen van daken en gevels van gebouwen in steden en dorpen. De regeling is bedoeld voor eigenaren en huurders van een woning, bedrijven en instellingen. Hierbij worden ook bijvoorbeeld buurthuizen en scholen bedoeld. Zij allen kunnen een aanvraag indienen. Door de provincie is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 450.000.


Flevoland investeert bijna drie ton in herstel sport na Covid

Flevoland investeert bijna drie ton in herstel sport na Covid

16-12-2020 Gedeputeerde Staten van Flevoland trekken de komende twee jaar bijna 3 ton uit om bij te dragen aan een voorspoedig herstel van de Flevolandse sport.


Provincie in gesprek met stikstofproducerende bedrijven

Provincie in gesprek met stikstofproducerende bedrijven

02-12-2020 Adviseurs van de provincie Flevoland gaan de komende maanden in gesprek met bedrijven die stikstof uitstoten. De provincie wil op die manier kijken hoe de ondernemers de uitstoot van stikstof kunnen verminderen. De gesprekken zijn onderdeel van de Flevolandse Aanpak Stikstof, die naar verwachting deze maand wordt vastgesteld.


1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

twitter facebook rss top