Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap

Nieuws uit de rubriek Flevoland


Adverteerder in de rubriek Flevoland
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin
Terrascompleet.nl
Nieuws uit de rubriek Flevoland
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

Strooiroutes gemeenten en provincie samengevoegd in digitale kaart

Strooiroutes gemeenten en provincie samengevoegd in digitale kaart

17-12-2020 Van 1 november tot half april bestaat er kans op gladheid door vorst, sneeuw en ijzel. In deze periode zijn de provincie en gemeenten actief om te voorkomen dat wegen en fietspaden glad worden door sneeuw of bevriezing. Om weggebruikers beter te informeren, zijn de strooiroutes van de provincie Flevoland en de 6 gemeenten vanaf nu samengevoegd op 1 digitale strooiroutekaart.


Provincie gaat voor groene daken en gevels

Provincie gaat voor groene daken en gevels

17-12-2020 De provincie komt volgend jaar met een subsidieregeling voor het vergroenen van daken en gevels van gebouwen in steden en dorpen. De regeling is bedoeld voor eigenaren en huurders van een woning, bedrijven en instellingen. Hierbij worden ook bijvoorbeeld buurthuizen en scholen bedoeld. Zij allen kunnen een aanvraag indienen. Door de provincie is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 450.000.


Flevoland investeert bijna drie ton in herstel sport na Covid

Flevoland investeert bijna drie ton in herstel sport na Covid

16-12-2020 Gedeputeerde Staten van Flevoland trekken de komende twee jaar bijna 3 ton uit om bij te dragen aan een voorspoedig herstel van de Flevolandse sport.


Provincie in gesprek met stikstofproducerende bedrijven

Provincie in gesprek met stikstofproducerende bedrijven

02-12-2020 Adviseurs van de provincie Flevoland gaan de komende maanden in gesprek met bedrijven die stikstof uitstoten. De provincie wil op die manier kijken hoe de ondernemers de uitstoot van stikstof kunnen verminderen. De gesprekken zijn onderdeel van de Flevolandse Aanpak Stikstof, die naar verwachting deze maand wordt vastgesteld.


Stookalert van kracht voor provincie

Stookalert van kracht voor provincie

26-11-2020 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor Flevoland en zes andere provincies een zogenoemd stookalert gegeven. Mensen met een houtkachel of ander houtvuur wordt gevraagd deze tot nader order niet te gebruiken.


Flevoland en Noord-Holland verkennen mogelijkheden voor aardwarmte

Flevoland en Noord-Holland verkennen mogelijkheden voor aardwarmte

24-11-2020 Om aardwarmte als energiebron op de kaart te zetten, slaan provincies Flevoland en Noord-Holland, samen met de gemeenten Amsterdam en Haarlem, EBN en zes marktpartijen (Vattenfall, Eneco, ENGIE, HVC, Shell en Eavor), de handen ineen. Zij gaan samenwerken om in de regio van Zandvoort tot Lelystad natuurlijke warmte uit de grond in te zetten om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Er is dan geen aardgas meer nodig om voor warmte in huis te zorgen.


Subsidieaanvraag voor zwembad De Alk valt definitief in het water

Subsidieaanvraag voor zwembad De Alk valt definitief in het water

13-11-2020 De gemeente Dronten krijgt definitief geen provinciale subsidie voor de renovatie van zwembad De Alk in Biddinghuizen. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. GS werd onlangs door de bestuursrechter op de vingers getikt omdat de vorige afwijzing van de subsidieaanvraag niet goed was onderbouwd.


Provincieambtenaren bieden de zorg een helpende hand

Provincieambtenaren bieden de zorg een helpende hand

10-11-2020 Medewerkers van de provincie Flevoland gaan tijdelijk aan de slag bij verschillende zorgorganisaties in de regio. Om het vaste personeel tijdens deze coronacrisis te ontlasten, nemen zij allerlei praktische taken op zich. Daarbij valt onder meer te denken aan administratief werk en het rondbrengen van medicijnen.


Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland van start

Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland van start

02-11-2020 Vandaag is door Jan de Reus, gedeputeerde ruimtelijke kwaliteit van provincie Flevoland, de inschrijving voor de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland geopend. Het initiatief dat het meest bijdraagt aan de waarde, kwaliteit en identiteit van het Flevolandse landschap, krijgt € 15.000 uitgereikt. Dit gebeurt op 15 april 2021, de Dag voor de Flevolandse Ruimte.


POP3 geeft grote positieve impuls aan Flevoland

POP3 geeft grote positieve impuls aan Flevoland

29-10-2020 Het Europese Plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) heeft een grote positieve impuls gegeven aan de Flevolandse agrarische sector en het landelijk gebied. Inmiddels is het programma in een afrondende fase. Op thema's Landbouw, Water, Biodiversiteit en Plattelandsontwikkeling is ruim 47 miljoen euro bijgedragen vanuit het POP3-programma.


Ook Flevoland heeft nu hoogste risiconiveau

Ook Flevoland heeft nu hoogste risiconiveau

29-10-2020 Ook de provincie Flevoland heeft het risiconiveau 'zeer ernstig' vanwege het hoog opgelopen aantal coronabesmettingen. Dat is het hoogste risiconiveau op het coronadashboard van de Rijksoverheid. De andere niveaus zijn 'waakzaam', 'zorgelijk' en 'ernstig'.


Provincie reserveert miljoenen voor onderzoek naar woningbouw

Provincie reserveert miljoenen voor onderzoek naar woningbouw

16-10-2020 De provincie Flevoland wil de komende jaren 2.4 miljoen euro uittrekken voor onderzoek naar grootschalige woningbouw in Flevoland. Dat blijkt uit de Najaarsnota 2020 van de provincie. Daarin vraagt het college van Gedeputeerde Staten goedkeuring aan Provinciale Staten voor de reservering van het geld.


Provincie investeert 25 miljoen extra voor gevolgen corona en aanpak stikstof

Provincie investeert 25 miljoen extra voor gevolgen corona en aanpak stikstof

14-10-2020 De provincie Flevoland wil totaal 25 miljoen euro extra investeren om de economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Ook moet het geld worden ingezet voor de aanpak van de stikstofproblemen. Verder wil de provincie investeren in de kwaliteit van de leefomgeving.


Provincie pakt toegenomen eenzaamheid aan

Provincie pakt toegenomen eenzaamheid aan

08-10-2020 De provincie Flevoland wil twee ton uittrekken om de toegenomen eenzaamheid onder ouderen en jongeren te bestrijden. Gedeputeerde Jop Fackeldey vindt dat nodig nadat uit landelijk onderzoek is gebleken dat door het coronavirus de eenzaamheid onder senioren met 22 procent is gestegen, en onder jeugd met bijna 50 procent.


Werkzaamheden Elburgerbrug eerder klaar, brug weer open voor verkeer

Werkzaamheden Elburgerbrug eerder klaar, brug weer open voor verkeer

07-10-2020 De afgelopen 3 weken zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de Elburgerbug. Deze werkzaamheden zijn goed verlopen en 3 dagen eerder klaar dan gepland. Vanaf woensdag 7 oktober wordt de brug rond 19.00 uur opengesteld voor verkeer. Ook wordt de brug weer bediend voor de scheepvaart volgens de normale bedientijden.


Start onderzoek impact corona

Start onderzoek impact corona

28-09-2020 Wat betekent corona voor inwoners van Flevoland? Inwoners van Flevoland kunnen vanaf 29 september meedoen aan onderzoek over de invloed van de coronamaatregelen op hun dagelijks leven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland, in samenwerking met de gemeenten in Flevoland.


Flevoland waarschijnlijk 'zorgelijke' regio

Flevoland waarschijnlijk 'zorgelijke' regio

23-09-2020 Flevoland wordt waarschijnlijk nog deze week een 'zorgelijke' regio. Dat liet premier Mark Rutte dinsdagavond doorschemeren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de bestrijding van het coronavirus.


Manifest van Flevoland: Flevolands aanbod aan Nederland

Manifest van Flevoland: Flevolands aanbod aan Nederland

15-09-2020 Alle Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben het manifest 'Wij zijn Flevoland!' gemaakt met een aanbod aan Nederland. In het manifest hebben zij samen opgeschreven wat Flevoland kan en wil bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland op het gebied van wonen, energie en landbouw.


Flevolandse zeearenden online te volgen

Flevolandse zeearenden online te volgen

11-09-2020 Het onderzoek naar het vlieggedrag van zeearenden en bruine kiekendieven rondom windmolens is in volle gang. Voor dit onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, zijn inmiddels zes jonge zeearenden en twaalf bruine kiekendieven gezenderd. Twee van de zeearenden zitten in het Spijk in Biddinghuizen.


Commissaris van de Koning Leen Verbeek voorgedragen voor derde termijn

Commissaris van de Koning Leen Verbeek voorgedragen voor derde termijn

03-09-2020 Provinciale Staten van Flevoland hebben commissaris van de Koning Leen Verbeek voorgedragen voor herbenoeming. De tweede ambtstermijn van de commissaris loopt af op 1 november 2020.


Corona treft toerisme in Flevoland hard

Corona treft toerisme in Flevoland hard

25-08-2020 De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Flevoland in het tweede kwartaal ruim 66 procent minder toeristen mocht begroeten dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks deze flinke daling scoort de provincie beter dan het landelijke gemiddelde.


Provincie strooit zout in hartje zomer

Provincie strooit zout in hartje zomer

07-08-2020 De kans bestaat dat u vanochtend strooiauto's heeft zien rijden over de provinciale wegen. De provincie is namelijk aan de slag geweest om alle rotondes te strooien, om zo te voorkomen dat het asfalt gaat plakken. "We strooien met nat zout dat goed blijft liggen. Er is geen slipgevaar voor motoren", aldus de provincie.


Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd

03-07-2020 Vanaf 30 juni is de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd. Met de nieuwe voucher Internationaal Ondernemen is er nu ook subsidie beschikbaar voor MKB-bedrijven met internationale ambities. Provincie Flevoland stelt hiervoor extra financiële middelen beschikbaar.


Zonnepanelen op Flevolandse schooldaken

Zonnepanelen op Flevolandse schooldaken

03-07-2020 De provincie Flevoland heeft een potentieel van 199 schoolgebouwen waar zonnepanelen op kunnen. Deze scholen spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om schooldaken niet onbenut te laten en energiebesparing te realiseren helpt Schooldakrevolutie samen met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) de provincie om scholen te verduurzamen.


Wijzigingen beleidsregels stikstof

Wijzigingen beleidsregels stikstof

19-06-2020 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met een aantal wijzigingen in de beleidsregels intern en extern salderen met stikstof. Deze beleidsregels zijn in december 2019 opgesteld, maar de praktijk wijst uit dat een aantal regels anders uitwerken dan bedoeld.


1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende >>

twitter facebook rss top