Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change

Flevoland presenteert Coalitieakkoord 2023-2027: "Toekomst voor het nieuwe land"

Vrijdag 16 juni 2023
Flevoland presenteert Coalitieakkoord 2023-2027:
de fractievoorzitters van de coalitiepartijen Provincie Flevoland; v.l.n.r.: Geert Post (SGP), Willem Boutkan (PVV), Harold Hofstra (ChristenUnie), Anja Keuter (BBB), Ellentrees Müller (VVD)
Foto: Feenstra Fotografie

BIDDINGHUIZEN - Flevoland heeft haar Coalitieakkoord 2023-2027 gepresenteerd, het akkoord is opgesteld door de partijen BBB, VVD, PVV, CU en SGP met een sterke nadruk op het slagvaardiger, effectiever en transparanter maken van de overheid. Het akkoord, getiteld "Toekomst voor het nieuwe land", is een reactie op de perceptie dat de overheid onvoldoende antwoorden heeft op grote vraagstukken en onvoldoende voor haar burgers zorgt.

De belangrijkste pijlers van het akkoord zijn participatie, innovatie, resultaatgerichtheid en ruimte. Dit betekent dat de overheid haar inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij haar activiteiten betrekt, nieuwe wegen durft in te slaan, doelen stelt en de effecten van haar acties meet, en ruimte geeft aan initiatieven van inwoners en ondernemers.

Jan Klopman
In het bijzonder voor Biddinghuizen en de gemeente Dronten zijn er belangrijke punten in het akkoord. Jan Klopman, een inwoner van Biddinghuizen en lid van de BBB, heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het akkoord. Hij is verantwoordelijk voor Landbouw, Maritiem & Landelijk gebied. Zijn portefeuille omvat onder andere Landbouw, Agrofood, Landbouw meerdere smaken, Visserij, Maritieme strategie, Flevokust haven, Kornwerderzand, Conference of Peripheral Maritime Regions, Provinciaal Programma Landelijk gebied (PPLG), Coördinerend portefeuillehouder Stikstof, Vitaal Platteland, Fonds vitaal Platteland, Lelystad Airport incl OMALA, Coördinatie regio Zwolle, Coördinatie regio EHZ, ICT, IPO Bestuurlijke commissie stikstof. Hij is de 2e loco, en vervangt de 4e loco.

LEADER
In de gemeenten Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk en de buitengebieden van de steden wordt de inzet voor een vitaal platteland voortgezet via LEADER Flevoland. LEADER is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Het is gericht op de ontwikkeling van plattelandsgebieden en stimuleert de plattelandseconomie.

Stikstof
Het stikstofprobleem wordt erkend als een bron van onzekerheid. De provincie wil samenwerken met boeren om deze problemen om te zetten in kansen. Het is onacceptabel dat boeren gedwongen worden uitgekocht vanwege stikstof. Boeren die vrijwillig stoppen, krijgen alle ruimte. Hoewel er wordt gekeken waar boerderijen met vee het beste kunnen worden geplaatst, is het niet nodig om er minder dieren te houden. Boeren krijgen hulp als zij ander werk willen doen op hun boerderij, zoals recreatie, toerisme en natuurbeheer. De provincie wil minder stikstof uitstoten in natuurgebieden. Daarom houden ze zich aan de landelijke doelen. Ze zijn niet strenger dan het Rijk en houden 2035 aan als stikstof einddatum.

Bereikbaarheid
Het akkoord benadrukt ook de noodzaak van goede bereikbaarheid en infrastructuur voor de aantrekkelijkheid van Flevoland voor inwoners en bedrijven. Het stelt de realisatie van de IJmeerverbinding voor meerdere soorten vervoer als harde voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Almere Pampus. Daarnaast wordt de komst van de Lelylijn tussen Groningen/Leeuwarden en de Randstad toegejuicht, mits de trein ook daadwerkelijk stopt op meerdere stations in Flevoland, waaronder in de Noordoostpolder. Er wordt gesuggereerddat als de Lelylijn wordt gerealiseerd met een tunnel voor het treinverkeer, er ook onderzocht moet worden of een tunnel voor het wegverkeer in plaats van de Ketelbrug realiseerbaar is.

De verbreding en het verkeersveilig maken van de N50 tussen Ramspol en knooppunt Hattemerbroek wordt als noodzakelijk gezien. De provincie is bereid om tot 5% van de extra begrote kosten bij te dragen, mits de overige overheden hun aandeel leveren.

Economie
De provincie Flevoland zet zich in voor de ontwikkeling van een sterke economie, met als doel dat Flevolanders in de buurt een baan kunnen vinden waar ze genoeg geld mee verdienen. Ze willen dat de bedrijven in Flevoland kunnen groeien en bloeien, en geven ondernemers de vrijheid om hun ideeën uit te voeren en willen hen daarbij helpen, zonder onnodig veel papierwerk.

De provincie ziet voordelen voor de economie als Lelystad Airport opengaat, maar vindt het ook belangrijk om meningen van bedrijven en inwoners hierover te horen, over bijvoorbeeld thema's als natuur, geluid en de veiligheid van voedsel. Ze willen dat de openingstijden van Lelystad Airport gelijk zijn aan die van andere regionale luchthavens.

De provincie werkt aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en zich gewaardeerd voelt. Ze willen dat Flevoland bloeit en aantrekkelijk is. Ze hebben aandacht voor zorg, recreatie, cultuur, erfgoed en sport. Ze zorgen ervoor dat instanties samenwerken en dat alles toegankelijk is.

Met dit nieuwe coalitieakkoord zet Flevoland een ambitieuze koers uit voor de komende jaren, met een sterke focus op participatie, innovatie, resultaatgerichtheid en ruimte.

Het complete Coalitieakkoord 2023-2027: Toekomst voor het nieuwe land


Redactie BHZNet.nl


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin
Terrascompleet.nl
Adverteerder in de rubriek Politiek
Kubbeweg 17
De Kubbe BV - Biddinghuizen
Adverteerder in de rubriek Verkiezingen
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 14.6 °C
  • 8.6 mm
  • 16.9 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Giromanager
BHZNet Giromanager BHZNet Giromanager
BHZNet EK2024 Voetbalpoule
BHZNet EK2024 Voetbalpoule BHZNet EK2024 Voetbalpoule
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top