Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet

College B&W stemt in met ontwerp omgevingsvergunningen Windplan Groen

Donderdag 12 november 2020
College B&W stemt in met ontwerp omgevingsvergunningen Windplan Groen
Een visualisatie van enkele beoogde nieuwe windturbines van Windplan Groen
Foto: Windplan Groen

BIDDINGHUIZEN - Om de bouw van het windmolenpark van Windplan Groen mogelijk te maken heeft het college ontwerp-omgevingsvergunningen voor kabels, wegen en schakelkasten afgegeven.

Het gaat concreet om ontwerp-vergunningen voor de aanleg van molenpaden naar de locaties van de windturbines, voor de aanleg van kraanopstelplaatsen bij de windturbine-locaties waarop een hijskraan kan staan, de aanleg van elektriciteitskabels om de elektriciteit van de windturbines op het elektriciteitsnet te krijgen en het plaatsen van schakelkasten. De vergunningen zijn noodzakelijk voor de realisatie en het functioneren van Windplan Groen.

De vergunningaanvragen zijn getoetst aan het beeldkwaliteitsplan en het rijksinpassingsplan. Het uitgangspunt in het beeldkwaliteitsplan en het rijksinpassingsplan is het zoveel mogelijk voorkomen van losse objecten rondom de windmolens, zoals hekken en schakelkasten. Waar dat niet anders kan, mogen schakelkasten ook naast de molen gebouwd worden. Er is een aantal kleine afwijkingen voor het bestemmingsplan nodig voor kabels en wegen. Deze afwijkingen zijn niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Beeldkwaliteit toekomstige turbines
Vooruitlopend op de selectie van de te plaatsen windmolens, is aan het college instemming gevraagd over de verschijningsvorm van de molens. Deze moet gelijkwaardig zijn aan een aantal lijnopstellingen die in elkaars verlengde liggen. Het college heeft een positief advies gegeven over de verschillende mastvormen die in aanmerking komen voor realisatie. Zo wordt de beeldkwaliteit van de toekomstige windturbines bewaakt.

Terinzagelegging
De ontwerp-omgevingsvergunningen liggen vanaf 20 november 2020 ter inzage. Iedereen die dat wil, kan ze inzien. De stukken zijn vanwege het coronavirus alleen digitaal in te zien via de website van Bureau Energieprojecten of op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.

Tijdens de inzageperiode kunnen vragen om uitleg of toelichting gesteld worden aan Windkoepel Groen via info@windplangroen.nl.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Windmolens
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top