Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Adm. Financiële Advisering Kafa
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Tel. 0321-333169 Peter Evers

Huurders geven OFW gemiddeld een 7,6 voor dienstverlening

Donderdag 19 november 2020
Huurders geven OFW gemiddeld een 7,6 voor dienstverlening
Foto: Oost Flevoland Woondiensten - met toestemming gebruikt

BIDDINGHUIZEN - In de Aedes benchmark van 2020 krijgt OFW van haar huurders gemiddeld een 7,6 voor haar dienstverlening. Een lichte toename ten opzichte van het cijfer van 2019. Verder scoort OFW bovengemiddeld goed op 'Duurzaamheid' en 'Onderhoud en verbetering' en 'Bedrijfslasten'. OFW is blij met de benchmark. Directeur-bestuurder Noek Pouw: "Het helpt ons om te bepalen of we op de goede weg zit. En waar er nog een tandje bij kan."

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de sector als geheel. De Aedes benchmark gaat uit van drie scores: een A-score staat voor een bovengemiddelde score ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een B-score staat voor een gemiddelde score en een C-score is een score beneden het landelijk gemiddelde. De benchmark is uitgevoerd tussen de zomer van 2019 en de zomer van 2020.

Onderhoud & Verbetering
De resultaten van onze moderniseringsprojecten is goed zichtbaar. Voor dit prestatieveld krijgt OFW een A-score, zowel op de werkelijke technische woningkwaliteit als de door huurders ervaren woningkwaliteit.

Duurzaamheid
'Duurzaamheid' is een belangrijk onderwerp voor woningcorporaties en de hele maatschappij. Ook OFW is al lange tijd met dit onderwerp bezig en een van de pioniers in het verduurzamen van woningen. In de benchmark heeft OFW een Energie-index van 1,16. Voorgaande jaren had OFW al één van de laagste Energie-indexen en die score is dus verder verbeterd. Voor het gehele prestatieveld 'duurzaamheid' heeft OFW een A-score.

Betaalbaarheid & Beschikbaarheid
Op dit onderdeel heeft OFW gemiddeld een B-score. De gemiddelde huurprijs van een woning is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft ook te maken met de samenstelling van ons bezit: gemiddeld wat grotere woningen met tuin. Wel heeft OFW in 2020 een lagere huurverhoging doorgevoerd dan het gemiddelde onder woningcorporaties. Tot slot draagt de goede Energie-index bij aan lagere servicekosten.

Huurdersoordeel
OFW scoort binnen dit prestatieveld bij nieuwe huurders een 7,6, bij huurders met een reparatieverzoek een 7,4. Deze cijfers liggen net onder de landelijk gemiddelden; gemiddeld krijgen woningcorporaties van allebei de groepen een 7,7. Van onze vertrokken huurders krijgen we een 7,9. Dit ligt net boven het landelijk gemiddelde. Met deze cijfers krijgt OFW op dit onderdeel een B-score. "Een goede motivatie voor de klantvisie, die we voor 2021 in ons jaarplan hebben opgenomen. Hiermee hopen we onze scores verder richting het cijfer 8 krijgen." Met deze cijfers krijgt OFW op dit onderdeel een B-score.

Bedrijfslasten
Net als in 2019 scoort OFW goed op het punt 'Bedrijfslasten'. De beïnvloedbare netto bedrijfslasten van OFW zijn € 649,- per verhuurbare eenheid. Dit is onder het gemiddelde van € 828,-. Op dit onderdeel krijgt OFW daarom een A-score. "We verwachten dat de kosten de komende jaren wat zullen stijgen, maar blijven vanuit oogpunt van betaalbaarheid altijd kritisch op onze uitgaven."

De volledige resultaten van OFW en andere woningcorporaties zijn beschikbaar op de website van Aedes.

Benchmark voor de zevende keer uitgevoerd
Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de zevende keer de benchmark. Er deed een groot deel van de woningcorporaties mee. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden in de sector.

Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Aw en het WSW zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.

Oost Flevoland Woondiensten / Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Wonen
Installatietechniek Schaap
Installatietechniek Schaap
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top