Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken

Omleidingen tijdens het afsluiten van een deel van de Karekietweg

Donderdag 3 juni 2021
Omleidingen tijdens het afsluiten van een deel van de Karekietweg
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Waterschap Zuiderzeeland start op 14 juni 2021 met het vervangen van twee wegduikers in de Karekietweg bij Zeewolde. Om sluipverkeer over de Nonnetjesweg, de Kokkelweg en de Mosselweg te voorkomen, wordt op deze wegen een tijdelijke 'geslotenverklaring' (verboden in te rijden) ingesteld met uitzondering van bestemmingsverkeer.

De wegduikers zijn een belangrijk onderdeel van het watersysteem in het gebied rondom de Karekietweg en zorgen voor het afvoeren van het hemelwater en het grondwater naar de Hoge Vaart.

Foto: Waterschap Zuiderzeeland

Kunstwerk
"Een wegduiker vormt de verbinding tussen watergangen aan weerszijden van een weg", schrijft Waterschap Zuiderzeeland. "We noemen dit een civieltechnisch kunstwerk. De duiker kan een ronde(buis) of rechthoekige(koker) vorm hebben en zorgt ervoor dat in het achterliggende gebied het watersysteem goed werkt". Aannemer Knipscheer voert de werkzaamheden uit voor het vervangen van de wegduikers. Dit duurt ongeveer drie weken.

Diverse werkzaamheden
De wegduikers liggen in de Karekietweg. De oude duikers worden uitgegraven en vervangen door nieuwe duikers. Hierna brengt de aannemer een tijdelijke verharding aan. Dit wordt aangebracht om de grond de tijd te geven om in te klinken. In 2022 brengt de gemeente Zeewolde het nieuwe asfalt aan.

Wegafsluitingen en omleidingen
In verband met het verwijderen van de asfaltlaag, wordt een deel van de Karekietweg (tussen de Sternweg en de Gooiseweg) tijdelijk afgesloten voor verkeer. Verder gelden de volgende omleidingen afsluitingen:
- Het verkeer vanaf de Harderbosweg (N306) wordt omgeleid via de Ganzenweg (N302) en de Gooiseweg (N305);
- Verkeer vanuit Lelystad wordt omgeleid via de Gooiseweg (N305), Ganzenweg (N302) en Harderbosweg (N306);
- Langzaam verkeer en fietsers worden omgeleid via de Sternweg;
- Om sluipverkeer over de Nonnetjesweg, de Kokkelweg en de Mosselweg te voorkomen, wordt op deze wegen een tijdelijke 'geslotenverklaring' (verboden in te rijden) ingesteld met uitzondering van bestemmingsverkeer.


Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Wegwerkzaamheden
Kapsalon Beautiful Change
Kapsalon Beautiful Change
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top