Flevolamb Flevolamb
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Teakhouten meubelen PolderTEAK

Onderzoek Wonen met Zorg vraagt om nieuwe (ver)bouwopgave in Flevoland

Vrijdag 26 november 2021
Onderzoek Wonen met Zorg vraagt om nieuwe (ver)bouwopgave in Flevoland
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Door een grote toename van huishoudens met ouderen en zorgbehoevenden in 2040, ontstaat extra vraag naar wonen met zorg. Het is daarom belangrijk dat er bij de ontwikkeling van nieuwe woningen of het verbouwen van bestaande woningen in de toekomst voldoende huizen zijn waar vanuit zorg aangeboden kan worden.

Dat blijkt uit het onderzoek Wonen met Zorg dat ABF Research in opdracht van de provincie Flevoland uitvoerde naar de woonwensen van zorgbehoevenden, waaronder ouderen. De provincie betrekt de onderzoekresultaten bij het programma Flevoland bouwt voor Nederland (100.000 woningen) en stelt deze ter beschikking aan onder meer de gemeenten, de corporaties, het Zorgkantoor en de Taskforce Wonen.

In het onderzoek Wonen met Zorg is gekeken naar de vraag naar woningen met zorg en in welke mate het aanbod in bestaande bouw en in de nieuwbouw voldoende is om in deze vraag te voorzien. Kort gezegd: hoe groot is de groei van huishoudens met een zorgvraag, bijvoorbeeld onder 65- en 75-plussers? En hoeveel woningen moeten bijgebouwd worden om dit tekort op te heffen?

De belangrijkste resultaten van het onderzoek Wonen met Zorg zijn:
- Uit de bevolkingsprognose blijkt dat het aantal inwoners tussen nu en 2040 met 25% groeit en het aantal huishoudens met 29%, vooral onder 75plussers (+164% en +152%);
- Door deze vergrijzing zijn er meer inwoners en huishoudens met mobiliteits- en andere beperkingen;
- Tot 2040 zijn er gewenst voor 65-plussers:
+ 1.850 geclusterde ouderenwoningen[1]
+ 2.920 aangepaste woningen
+ 6.620 nultredenwoningen[2]

Onderzoek Wonen met Zorg eerste stap vanuit Flevolandse Woonagenda
De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog, ook onder ouderen en mensen met een zorgvraag. In Flevoland zien we de woningprijzen verdubbelen én staan er minder huizen te koop. Flevoland wil ruimte bieden om te bouwen en om de woonwensen van mensen te realiseren. Ruimte voor de Flevolander én voor de mensen die in Flevoland willen wonen. Daarom hebben Provinciale Staten een Woonagenda vastgesteld op 13 oktober 2021, waarin activiteiten staan geagendeerd, die eraan bijdragen dat het in Flevoland goed wonen is voor iedereen. Een van de activiteiten is een onderzoek naar de ontwikkeling van vraag en aanbod in Flevoland van woningen met zorg tussen 2020 en 2040. Provinciale Staten heeft hier speciale aandacht voor gevraagd.

Flevoland bouwt voor Nederland (100.000 woningen)
Er moet dus verbouwd en gebouwd worden. Daarom werkt Flevoland tegelijk met de ontwikkeling van de Flevolandse woonagenda aan de vraag vanuit de Tweede Kamer om 100.000 woningen in Flevoland te kunnen bouwen (motie Koerhuis over 100.000 woningen). De Flevolandse woonagenda geeft met hulp van dit onderzoek naar Wonen en Zorg de kwalitatieve input voor de bouw van deze 100.000 woningen.

Samen aan de slag
Samenwerking is onmisbaar bij het oplossen van de woonopgave. Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties zijn het met elkaar eens dat de druk op de woningmarkt om een oplossing vraagt. Wettelijk gezien zijn de Flevolandse gemeenten als eerste aan zet. Zij bepalen wat er gebouwd wordt. De provincie heeft een duidelijke rol in het doen van onderzoek, het stimuleren van samenwerking over gemeentegrenzen heen en het ruimtelijk-juridisch aangeven waar woningbouw is toegestaan. Na de eerste verkenning in dit onderzoek is de vervolgstap dat aankomend jaar Flevolandse woningzoekenden per interview meer specifiek wordt gevraagd welke soort geclusterde ouderenwoningen, aangepaste woningen en nultredenwoningen zij wensen.

Het onderzoek Wonen en Zorg en de Flevolandse woonagenda is te lezen op www.flevoland.nl/wonen.

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Wonen
Fruit vers aan huis bezorgd
Fruithandel Van Beek
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top