Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Flevolamb Flevolamb
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service

Minder muskusratten gevangen in 2021

Woensdag 26 januari 2022
Minder muskusratten gevangen in 2021
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De muskusrattenbestrijders van Waterschap Zuiderzeeland vingen het afgelopen jaar 3.185 muskusratten. Dit is een daling van ruim 20% ten opzichte van het jaar 2020. In het hele beheergebied zijn afgelopen jaar geen beverratten aangetroffen. Muskus- en beverratten vormen een risico voor dijken en de natuur.

De muskusrattenpopulatie in heel Nederland neemt verder af en daardoor vangen de muskusrattenbestrijders minder muskusratten. In 2021 vingen zij 44.995 muskusratten. Ter vergelijking: in 2020 waren dit 47.772 muskusratten. Doel is om uiterlijk in 2034 de muskusratten terug te dringen tot aan de landsgrenzen.

van de 3.185 werden er 1.320 gevangen in Zuidelijk-Flevoland, 1.413 in de Noordoostpolder en 452 in Oostelijk-Flevoland.

Muskus- en beverratten schadelijk
De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen. Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen terecht gekomen.

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Waterschap
Tel. 0321-333169
Peter Evers
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top