Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Adm. Financiële Advisering Kafa
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen

Uitvoering dunningswerkzaamheden Dorpsbossen

Donderdag 26 september 2013

BIDDINGHUIZEN - Binnenkort gaat de gemeente Dronten verder met de geplande dunningswerkzaamheden in de Dorpsbossen. Jaarlijks worden in een vijfde deel van het totale bosareaal grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De komende periode staan de bossen in Biddinghuizen op het programma.

De werkzaamheden hebben tot doel het bos nog gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor natuur en recreant. De werkzaamheden zijn erop gericht sneller een gewenst eindbeeld van een gevarieerd bos met verschillen in soorten, leeftijd en structuur te creëren. Door meer licht in het bos te brengen, kunnen struiken en planten zich beter ontwikkelen en worden tevens de omstandigheden voor het vestigen van verschillende diersoorten verbeterd. De overblijvende bomen kunnen zich door de dunningen beter ontwikkelen, waarmee de stabiliteit van het bos gewaarborgd blijft.

Markering
De te dunnen bomen zijn afgelopen zomer al voorzien van een (oranje) markering. Het werk wordt zoveel als mogelijk onder de juiste weers- en terreinomstandigheden uitgevoerd. Ongunstige omstandigheden kunnen er zodoende toe leiden dat het werk over een langere periode wordt uitgespreid en dat het gezaagde hout niet direct kan worden afgevoerd. Het vrijkomende hout is verkocht en wordt op stapels in en langs het bos gezet. De gemeente Dronten werkt volgens de Gedragscode Bosbeheer, waarin de belangrijke ‘spelregels’ voor een verantwoord bosbeheer beschreven staan.

Veiligheid
Gedurende de werkzaamheden kunnen bepaalde bosvakken en aangrenzende paden tijdelijk afgesloten zijn. Hier kunt u als gebruiker van het bos enige overlast van ondervinden. Voor uw eigen veiligheid en dat van de medewerkers wordt verzocht om eventuele aanwijzingen van uitvoerend personeel en bebording op te volgen.

Informatie
Voor nadere inlichtingen over bovenstaande werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Brink, afdeling RRB team groentechniek, via telefoonnummer 14 0321.

Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Natuur
0321-337030
Klusbedrijf Johan Bramer
Adverteerder in de rubriek Wijkpost
Sybit | Software op Maat
Sybit | Software op Maat
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top