Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Teakhouten meubelen PolderTEAK

Groen licht voor het Multifunctioneel Gebied

Dinsdag 22 mei 2018
Groen licht voor het Multifunctioneel Gebied

BIDDINGHUIZEN - Op woensdag 16 mei is er een informatieavond gehouden over het Multifunctioneel Gebied van Biddinghuizen. De belangstelling voor de avond was groot en de grote zaal in het Educatief Centrum zat dan ook vol. Tot boven aan de trap luisterden de geïnteresseerden naar het verhaal achter de plannen.

Voor iedereen die er niet bij heeft kunnen zijn, de belangrijkste punten op een rij:

Van MFG1 naar MFG2
In eerste instantie was er één compleet plan voor een Multifunctioneel Gebied voor alle voorzieningen en faciliteiten in het centrum. De scholen waren echter toe aan verbeterde huisvesting. Daarom werd er 10 jaar geleden groen licht gegeven voor de nieuwbouw van fase 1 (Educatief Centrum) voor o.a. de scholen en de bibliotheek. Het plan voor een compleet MFG voor alle faciliteiten moest daarmee tijdelijk in de ijskast.

Na de opening van het Educatief Centrum in 2013, is de stichting opgericht om toch te komen tot de realisatie van het 2de deel. De stichting kent een bestuur van 7 dorpsgenoten en opereert met een raad van toezicht van 3 leden.


Uitgangspunten
Voor de ontwikkeling van het MFG zijn 4 uitgangspunten leidend geweest:
1) Het voor iedereen bereikbaar houden van de huidige basisvoorzieningen op sportief- en sociaal-cultureel vlak
2) Voldoen aan de eisen van de sportbonden
3) Een duurzaam plan door een sluitende exploitatie op basis van de huidige inkomsten
4) Een effectieve samenwerking in het gehele Multifunctionele Gebied en een multifunctioneel gebruik van de ruimtes


Er zijn verschillende scenario's afgewogen, waaronder de renovatie van het Koetshuis en nieuwbouw buiten het centrum, maar beide scenario's konden niet aan alle gestelde eisen voldoen. Nieuwbouw in het centrum bood de enige oplossing, maar wel met een uitdaging vanwege de inpassing van het gebouw binnen de bestaande ruimte.

De toekomst van de kerkgemeenschappen
Zowel de Protestante Gemeente Biddinghuizen (PGB) als de RK-Parochie zijn vanaf het begin bij de planvorming voor het MFG betrokken. Beide kerken zijn nu eigenaar van De Voorhof. Door het teruglopende ledenaantal is het onderhoud van De Voorhof in de toekomst niet meer door de kerkleden op te brengen. In de nieuwe situatie zal de PGB de eigenaar worden van de kerkzaal en Stichting MFG2 van de rest van het gebouw. Beide geloofsgemeenschappen zullen gebruik gaan maken van de kerkzaal. Hierdoor kunnen zowel de PGB als de RK-Parochie voortbestaan in het hart van het dorp.


Ontwerp
De architect is voor zijn ontwerp geïnspireerd door de polderpoinier-architectuur van rechte blokken en lange lijnen. De toren blijft staan en er ontstaat straks een plein met terrassen naast de oude kerk. De kerkzaal zal door de Protestantse Gemeente geheel worden gerenoveerd.


Tussen de sportzaal en de kerkzaal komen algemene ruimtes voor verenigingen en jeugdwerk. Daarnaast komt er een nieuwe entree voor de kerk aan de parkeerterreinkant. Door de gebruikte vormentaal en de uitstraling zal de sfeer van het karakteristieke gebouw behouden kunnen worden.


Exploitatie en financiering
Voor de financiering van 3,8 miljoen stelde de bank als eis dat de gemeente borg zou staan. De gemeenteraad heeft hier in januari unaniem een positief besluit op genomen. De financiering is rond en de begroting van de exploitatie is dekkend, zonder dat de kosten voor de gebruikers stijgen en waarbij wordt gestreefd naar gelijke tarieven voor gebruikers.


Fonds Leefbaarheid
In november 2017 heeft Stichting MFG2 een cheque in ontvangst genomen van € 200.000 uit het fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland. "Hier zijn we geweldig blij mee, omdat het is toegekend nadat onze plannen zorgvuldig zijn bekeken en afgewogen door een betrokken commissie en een welkome aanvulling is op het bouwbudget. Het aanzienlijke bedrag gaan we gebruiken om ervoor te zorgen dat het gebouw (met name de sportzaal) totaal multifunctioneel inzetbaar wordt." aldus de stichting.


Planning
Afgelopen maart is de omgevingsvergunning aangevraagd en aangezien er geen bezwaarschriften ingediend zijn bij de gemeente is het bouwbesluit onherroepelijk geworden.

Er is een "Bouwteam" ingericht dat bestaat uit afgevaardigden van de PGB, de Gemeente, en Stichting MFG2. De voorzitter van deze commissie is een externe partij, namelijk Martijn Ahlers van bouwkundig adviesbureau Hemm. Dit bureau gaat ook de bouwbegeleiding doen.


Zoals de planning er nu uit ziet, zal er dit najaar gestart worden met de renovatie van het kerkdeel de Beuk en wordt er ook voorzichtig aan begonnen met de sloop van het Schip en de rest van De Voorhof. Er wordt rekening gehouden met de huidige gebruikers van de Voorhof en in goed overleg wordt er door de Voorhofcommissie gezorgd voor vervangende accommodatie tijdens de bouw.

Het in gebruik nemen van het nieuwe MFG staat vooralsnog gepland voor begin 2020.


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek MFG
Gicom Composting Systems
Gicom Composting Systems
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 16.4 °C
  • 17.2 mm
  • 16.2 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Tourmanager 2024
BHZNet Tourmanager 2024 BHZNet Tourmanager
BHZNet EK2024 Voetbalpoule
BHZNet EK2024 Voetbalpoule BHZNet EK2024 Voetbalpoule
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top