Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Flevolamb Flevolamb

Provincie steekt € 6,5 miljoen in natuur

Vrijdag 27 juli 2018
Provincie steekt  € 6,5 miljoen in natuur
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Na het zomerreces tekenen gemeente Dronten, Staatsbosbeheer en provincie Flevoland de realisatieovereenkomst voor het Nieuwe Natuur-project 'Oostkant Dronten'. De projectuitvoering blijkt haalbaar en betaalbaar en er is draagvlak in de omgeving. Dat zijn belangrijke voorwaarden van het programma Nieuwe Natuur.

Het gaat onder meer om een gebied aan de Spijkweg in Biddinghuizen.

Zowel het College van gemeente Dronten als Gedeputeerde Staten hebben daarom ingestemd met het tekenen van een realisatieovereenkomst. Na de ondertekening stelt provincie Flevoland in totaal maximaal 6,5 miljoen euro beschikbaar aan gemeente Dronten en Staatsbosbeheer, om in de oostkant van Dronten circa 70 hectare natuur te realiseren en gedurende minimaal 10 jaar te beheren.

Natuur in samenhang met andere functies
Gemeente Dronten diende het projectvoorstel 'Oostkant Dronten' in 2013 in bij provincie Flevoland. De kern ervan is dat er aan de oostkant van Dronten natuur wordt gerealiseerd met een sterke samenhang met de andere functies in het gebied. Gemeente Dronten stelde voor om de omgeving daarbij te betrekken door middel van een bottom-up gebiedsontwikkelingsproces. Het doel is om door de realisatie van nieuwe natuur ook mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen te creëren en tegelijk de agrarische structuur in het gebied te verbeteren. "Wij zijn ontzettend blij met deze positieve uitkomst. Nieuwe Natuur creëren aan de oostkant van Dronten in samenhang met de omgeving is natuurlijk prachtig. Maar ook de wijze waarop het tot stand is gekomen, in samenwerking met de ondernemers in het gebied, is een mooi voorbeeld van participatie", aldus wethouder Jaap Oosterveld van de gemeente Dronten.

Meekoppelkansen
Provinciale Staten besloten eind 2014 dat het voorstel binnen het programma Nieuwe Natuur verder uitgewerkt mocht worden. Gemeente Dronten en samenwerkingspartner Staatsbosbeheer hebben daarbij goed geluisterd naar de wensen van gebiedseigenaren. Zogenaamde 'meekoppelkansen' van ondernemers in het gebied zijn in kaart gebracht en meegewogen. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen, zijn uitgewerkt naar een geïntegreerd plan. De uitvoering daarvan resulteert in een waardevolle uitbreiding van de bestaande natuur, die dankzij nieuwe wandel-, fiets- en ruiterpaden nog meer toegankelijk wordt én meer mogelijkheden voor recreatieve beleving biedt. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: "Veel verschillende partijen, inclusief agrarische ondernemers, hebben constructief samengewerkt om tot één overkoepelend gebiedsplan te komen, waarin natuur wordt gecombineerd met recreatie en landbouw. Dat is wat het proces in dit project zo bijzonder maakt: iedereen draagt zijn eigen steentje bij aan de profilering van de oostkant van Dronten als recreatief verblijfsgebied én vestigingsplaats".

Programma Nieuwe Natuur
Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.

Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Natuur
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
Adverteerder in de rubriek Staatsbosbeheer
Teakhouten meubelen
PolderTEAK
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top