Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis

300 hectare bijenvriendelijke bermen in Flevoland

Dinsdag 19 mei 2020
300 hectare bijenvriendelijke bermen in Flevoland
Foto: FreeImages.com / Johan Desoete (rechtenvrije foto)

BIDDINGHUIZEN - De provincie Flevoland is dit voorjaar gestart met het maaien van de bermen langs de provinciale wegen. Door het bermbeheer volgens nieuwe richtlijnen uit te voeren houdt de provincie zo goed mogelijk rekening met bijen en andere insecten.

Dit nieuwe bermbeheer wordt langs 11 wegen uitgevoerd. Op deze manier ontstaat er ruim 300 hectare aan bermen, dat zijn meer dan 300 voetbalvelden bij elkaar, met bloemen en planten als voedsel voor de bijen en insecten.

De provincie wil hiermee bijdragen aan de groei van de bijenpopulatie. Voor de veiligheid van de weggebruikers wordt de eerste meter direct langs de weg en de zichthoeken naar zijwegen en kruispunten wel nog steeds intensief gemaaid.

Nationale Bijenstrategie
In 2018 heeft provincie Flevoland zich gecommitteerd aan de Nationale Bijenstrategie. Doel hiervan is om de populaties van wilde bijen en andere bestuivers zoals zweefvliegen en vlinders te versterken. Het is al langer bekend dat het aantal bijen en insecten afneemt. Oorzaken zijn onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de beperkte foerageer- en nestmogelijkheden. Dit is zorgelijk omdat bijen, door hun bestuiving, belangrijk zijn voor het behoud van planten en bloemen en de voedselproductie in de agrarische sector.

Maaibeheer gericht op meer bloemen
Wegbermen van autowegen vormen een uitgebreid netwerk in de provincie Flevoland en zijn geschikt voor bijen, als leefgebied en als verbindingszone tussen belangrijke leefgebieden.

De provincie maait al langere tijd de bermen tweemaal per jaar. Door het maaisel vervolgens weg te halen, komen er meer bloemen. Nieuw is dat delen van de berm niet gemaaid wordt zodat niet alle bloemen tegelijk weg zijn. Daar waar groot onderhoud moet plaatsvinden, plant de provincie langs de bosranden een strook met lager struikgewas aan die aantrekkelijk zijn voor bijen en insecten.

Niet alle bermen geschikt
Er is gekozen om het maaibeleid langs deze 11 wegen toe te passen. Niet alle bermen zijn geschikt voor de nieuwe richtlijnen. Zo moet een berm bijvoorbeeld minimaal 5 meter breed zijn en moeten geheel of deels in de zon liggen. Ook hebben de bijen de voorkeur voor windluwe bermen.

Langs de volgende wegen past de provincie het nieuwe bermbeheer toe.

N301 Nuldernauw – Gooiseweg
N302 Larserweg + Ganzenweg
N305 Almere - Biddinghuizen
N306 Harderhaven - Roggebotsluis
N309 Lelystad - Dronten
N702 en N703 Ringen Almere
N704 Slingerweg
N705 Nijkerkerweg - N305
N331 Emmeloord - Marknesse
N351 Urk - Emmeloord
N352 Kraggenburgerweg - Repelweg

Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Adverteerder in de rubriek Natuur
Adm. Financiële Advisering
Kafa
Adverteerder in de rubriek Wegwerkzaamheden
Bouwbedrijf HEDI
Bouwbedrijf HEDI
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top