Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems

Prestaties OFW met “goed” beoordeeld

Woensdag 11 augustus 2021
Prestaties OFW met “goed” beoordeeld
Foto: Oost Flevoland Woondiensten - met toestemming gebruikt

BIDDINGHUIZEN - Oost Flevoland Woondiensten (OFW) krijgt voor haar maatschappelijke prestaties over de jaren 2017 tot en met 2020 gemiddeld een 7,7. Dat bleek uit de maatschappelijke visitatie die dit jaar is uitgevoerd door Ecorys. Naast verantwoording over de prestaties naar belanghebbenden is de visitatie ook een instrument om van en met elkaar te leren, samenwerking te vinden en daarmee samen het beste voor de gemeeente Dronten te realiseren.

OFW werd beoordeeld op verschillende onderdelen: Presteren naar opgaven en ambities (7,2), Presteren volgens belanghebbenden (7,9), Presteren naar vermogen (8,0) en Governance van maatschappelijk presteren (7,8). OFW is op de visitatiecommissie overgekomen als een goede huismeester, die het bezit uitstekend wil verzorgen: "OFW is een corporatie die pragmatisch te werk gaat, betrokken is en het belang van haar huurders voorop stelt."

Grote tekortkomingen
Net als in de vorige visitatie, heeft de visitatiecommissie geen grote tekortkomingen geconstateerd. Punten die de commissie meegeeft om de prestaties te optimaliseren, zijn onder andere: "Wees naar buiten toe meer zichtbaar en laat zien hoe je de interne en externe opgaven oppakt. Maak in de begroting de relatie met de maatschappelijke opgaven duidelijker zichtbaar. Probeer in de samenwerking met overige belanghebbenden de goede prestaties bij reguliere werkzaamheden door te zetten en tevens open te blijven staan voor bijzondere of plotseling opspelende ontwikkelingen."

Richting de toekomst
"Wij zijn dankbaar voor deze visitatie, die ons een onafhankelijke spiegel voorhoudt. Niet om ons te veroordelen, maar om ons werk verder te kunnen verbeteren. Wij zijn zeer gemotiveerd om met de adviezen aan de slag te gaan.", geven Noek Pouw directeur bestuurder OFW en voorzitter Raad van Commissarissen Janita Tabak aan in de bestuurlijke reactie op de visitatie. OFW streeft er naar om de goede samenwerking te vinden met haar stakeholders, huurders en leveranciers om samen het beste te realiseren voor Dronten. Om te zorgen dat OFW ook de komende jaren de juiste dingen doet voor de huurders en woningzoekenden van Dronten, gaat OFW dit najaar met belanghebbenden in gesprek tijdens haar stakeholdersbijeenkomst.

Voor de vijfde keer
Sinds 2007 is het vanuit de Governancecode, die over goed bestuur en toezicht gaat, verplicht om vierjaarlijks een visitatie uit te voeren. OFW liet zich in 2005 voor de eerst keer visiteren en dit jaar voor de vijfde keer. De visitatiecommissie beoordeelde OFW aan de hand van persoonlijke interviews met belanghebbenden, waaronder de Huurders Belangen Vereniging (HBV), gemeente, partners in de zorg en welzijn, de Raad van Commissarissen en ondernemingsraad van OFW. "Ondanks de beperkingen van COVID-19 is het gelukt om iedereen tijdig en persoonlijk te spreken en om ons werk ook in de praktijk te laten zien aan de visitatiecommissie, door middel van een rondleiding waaraan verschillende partners van OFW een bijdrage hebben geleverd." aldus Noek Pouw.

Meer over de visitatie
De beoordeling van de visitatie heeft de commissie verwoord in een rapportage. Deze is te vinden op de website van OFW: Visitatierapport.

Redactie BHZNet.nl / OFW

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Wonen
Bouwbedrijf HEDI
Bouwbedrijf HEDI
Adverteerder in de rubriek OFW
Flevolamb
Flevolamb
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 16.9 °C
  • 0.0 mm
  • 13.8 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top