Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Tel. 0321-333169 Peter Evers

5e openstelling Biodiversiteit POP3+ voor vismigratie

Dinsdag 31 mei 2022
5e openstelling Biodiversiteit POP3+ voor vismigratie
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - In de periode van maandag 6 juni tot en met vrijdag 8 juli 2022 kan opnieuw subsidie aangevraagd worden in het kader van de subsidieregeling 'Niet productieve investeringen Biodiversiteit, natuur en landschap uit het verlengde Plattelandsontwikkelingsprogramma' (POP3+). Het gaat om subsidie voor het verbeteren van mogelijkheden voor vismigratie in de vaarten en tochten van Flevoland. Dit is de vijfde openstelling van deze regeling.


Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur & landschap en hydrologische maatregelen
De maatregel 'Niet-productieve investeringen in biodiversiteit is bedoeld om investeringen te stimuleren die zorgen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur en biodiversiteit.
Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van de organisatie of bedrijf tot gevolg hebben.

Deze openstelling is specifiek gericht op het verbeteren van mogelijkheden voor vismigratie in de wateren die aangewezen zijn voor de Kader Richtlijn Water in Flevoland, dit zijn de vaarten en tochten. Voor deze openstelling is in totaal € 900.000,- beschikbaar gesteld voor subsidieaanvragen in het kader van projecten voor biodiversiteit in Flevoland. De helft van dit budget wordt gedekt uit het Europese Landbouw Fonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De andere helft -de cofinanciering- zal moeten worden bijgedragen door Nederlandse overheden. Aanvragers moeten deze cofinanciering zelf regelen. Per ingediend subsidieaanvraag bedraagt de minimale subsidie bijdrage € 250.000. Dit is 50% van de minimale subsidiabele kosten van € 500.000 per subsidieaanvraag. Aanvragen kunnen worden ingediend van maandag 6 juni 2022 09:00 uur tot en met vrijdag 8 juli 2022 17:00 uur.

Versterking mogelijkheden voor vismigratie
Een goede visstand is van groot belang voor het goed functioneren van het ecosysteem in de Flevolandse wateren. Vooral voor de daarin liggende natuurvriendelijke en duurzame oevers die waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland in de afgelopen jaren hebben aangelegd. Een gezond aquatisch ecosysteem draagt bij aan een goede waterkwaliteit, wat ook van groot belang is voor de landbouw in Flevoland.

Gedeputeerde Harold Hofstra: "Bij biodiversiteit zijn we snel geneigd te denken aan bomen, planten en diersoorten die we kunnen zien in de tuin of tijdens een boswandeling, maar het onderwaterleven is minstens zo belangrijk en fascinerend. De Provincie Flevoland vindt het herstel van de biodiversiteit van groot belang, dat blijkt wel uit het Actieplan Biodiversiteit dat Provinciale Staten in 2021 heeft vastgesteld. Als portefeuillehouder Natuur én Water kan ik initiatieven die de vismigratie in onze vaarten en tochten bevorderen alleen maar toejuichen, omdat dit zoveel meer positieve effecten heeft dan alleen op de vissen zelf".

Omdat Flevoland kunstmatig aangelegd is, kunnen vissen alleen bij enkele gemalen de polder in komen. Daarom zijn in deze maatregel specifieke zoekgebieden voor verbetering van de vismigratie aangewezen die aansluiten op deze locaties. Aanvragen voor subsidie dienen binnen deze zoekgebieden te vallen. Zie bijgevoegde kaart.


Meer informatie
Voor het aanvragen van deze subsidie moet de aanvrager een aantal stappen doorlopen. Op de website van Provincie Flevoland vindt u meer informatie over de procedures van deze regeling:
POP3+ Regeling Niet-productieve investeringen Biodiversiteit, natuur en landschap - Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Adverteerder in de rubriek Natuur
Bouwbedrijf HEDI
Bouwbedrijf HEDI
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 0.3 °C
  • 0.0 mm
  • 7.3 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet WK2022 Voetbalpoule
BHZNet WK2022 Voetbalpoule BHZNet WK2022 Voetbalpoule
gerelateerd nieuws
Kerstbomen te koop Kerstbomen te koop Kerstbomen te koop
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top