Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Fruithandel Van Beek Fruithandel Van Beek
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Verkeersschool Kooij & Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet

Flevoland snelle groeier, maar speelt bescheiden rol

Dinsdag 12 juni 2018
Flevoland snelle groeier, maar speelt bescheiden rol
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De economie van Flevoland is in ruim twintig jaar meer dan verdubbeld, maar toch is de bijdrage van onze provincie aan de nationale economie nog steeds beperkt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau heeft op een rij gezet wat de komst van de IJsselmeerpolders heeft gebracht.

Zuiderzeewet
Het is donderdag 100 jaar geleden dat koningin Wilhelmina haar handtekening zette onder de Zuiderzeewet van minister Cornelis Lely. Dat leidde tot de inpoldering van de Wieringermeer (1930), de bouw van de Afsluitdijk (1932) en de drooglegging van de Noordoostpolder (1942), Oostelijk Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968). Het ingepolderde gebied is bij elkaar 1600 vierkante kilometer, ofwel vijf procent van Nederland.

Aantal inwoners
In het begin van de jaren '40 woonden er nog maar tientallen pioniers in het gebied. Op 1 januari 2017 telde Flevoland ruim 400.000 inwoners. Van hen woonden er 200.910 in Almere, 76.937 in Lelystad, 46.544 in Noordoostpolder, 40.746 in Dronten, 22.457 in Zeewolde en 20.220 op Urk.

Vooral dankzij Almere is het aantal mensen per vierkante kilometer hier met 593 hoger dan het landelijk gemiddelde van 507, zo zegt het CBS.

Jonge bevolking
Nadat Almere en Lelystad in 1976 als groeigemeenten waren aangewezen, kwamen er enkele jaren achtereen zevenduizend Flevolanders per jaar bij.

Daar zaten veel twintigers uit de Randstad bij. In Zuidelijk Flevoland was begin jaren '80 ruim tachtig procent van de bevolking jonger dan 40 jaar, in Oostelijk Flevoland driekwart.

In de jaren '90 is er een einde gekomen aan de komst van de jonge gezinnen en is de bevolkingsopbouw van Flevoland meer gaan lijken op die van de rest van Nederland. Sinds 2005 is de bevolkingsgroei afgezwakt.

De meeste kinderen tot 20 jaar (bijna 32 procent) wonen nu in Noordoostpolder en Urk, de meeste 65-plussers in Oostelijk Flevoland (bijna 17 procent).
Op Urk worden de meeste kinderen geboren: 82,3 per duizend vrouwen.

Economie
Was Flevoland van oorsprong gemaakt voor de landbouw, sinds de jaren '90 is dat veranderd. Het aandeel landbouw is in Noordoostpolder gedaald van 25 procent in 1995 tot 16 procent in 2017, hoewel dat nog steeds meer is dan elders in het land. De zakelijke dienstverlening, handel en nijverheid zijn in Noordoostpolder en Urk elk groter.

In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is verhuur en zakelijke dienstverlening met bijna dertig procent de belangrijkste economische pijler.

Waar de Nederlandse economie tussen 1995 en 2017 met ruim vijftig procent groeide, is die in Flevoland in dezelfde periode gegroeid met 130 procent. Toch is het Flevolandse aandeel in de totale economie van ons land slechts 1,8 procent.

Aardappelen
Tweederde van alle grond in de IJsselmeerpolders wordt gebruikt voor landbouw. Daarvan heeft de akkerbouw zeventig procent in gebruik, tegen 81 procent in 1981.

Flevoland is koploper in de teelt van aardappelen, vorig jaar goed voor een bruto opbrengst van 917 miljoen kilo. Ook tarwe, uien en suikerbieten scoren hoog, met een bruto opbrengst van suikerbieten van ruim een miljard kilo.

Visserij verliezer
De drooglegging van de vier polders en vooral de bouw van de Afsluitdijk heeft de visserij tot de grote verliezer van de inpoldering gemaakt. Tot 1940 had de IJsselmeervisserij een aandeel van bijna dertig procent in de totale Nederlandse visserij. Dat is sinds de jaren '80 teruggezakt tot onder de twee procent en staat door vangstbeperkingen nog verder onder druk.

Bron: Omroep Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Hoogeveen Multi Service
Hoogeveen Multi Service
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top