Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change

Maximale Leader-subsidie meer dan verdubbeld

Donderdag 20 december 2018
Maximale Leader-subsidie meer dan verdubbeld
Ook het Wandelpad rond Biddinghuizen (het Biddingringpad) werd met LEADER-subsidie ondersteund
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de openstelling van het LEADER-programma in overleg met de bestuurders van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en de Lokale Actie Groep (LAG) gewijzigd.

De wijzigingen betroffen het verhogen van de maximaal te verstrekken subsidie per project, die voorheen was vastgesteld op € 200.000 en nu is opgehoogd naar € 500.000. Hierdoor zijn ook grotere projecten mogelijk in de resterende periode van het LEADER-programma, wat de kansen op het tijdig inzetten van deze Europese middelen vergroot.

Leader en Biddinghuizen
Bij steun vanuit het LEADER-programma is het bedrag voor 50% afkomstig vanuit de EU. De andere 50% wordt bijgedragen door een lokale overheid zoals uw gemeente, waterschap of provincie. Als initiatiefnemer dient u minstens 40% van de projectkosten voor uw rekening te nemen. Deze eigen bijdrage mag deels in uren worden verstrekt. Het huidige Leader programma loopt nog tot en met 2020. In Biddinghuizen werden met behulp van deze subsidies het Wandelpad, de nieuwbouw van het gebouw van De Scharrelberg en scouting en de verbouw van Bed & Breakfast "De Kandelaar" gerealiseerd. Ook de expositie van de Flevowand is met deze subsidie ondersteund.

Samenhang en cohesie
Er kan nog tot eind 2020 subsidie vanuit LEADER worden verstrekt aan projecten die de samenhang en cohesie op het Flevolandse platteland vergroten. Daarnaast hebben de gemeenten, als uitvoerders van het LEADER-programma, aangegeven bereid te zijn maatwerk te leveren met betrekking tot eventuele voorfinanciering in LEADER-projecten in hun gemeente. Het LEADER-artikel over bevoorschotting is in lijn met deze gemeentelijke intentie aangepast.

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek LEADER
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top