Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Adm. Financiële Advisering Kafa
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis

Ontwerp inpassingsplan voor Windplan Groen ter inzage

Woensdag 8 mei 2019
Ontwerp inpassingsplan voor Windplan Groen ter inzage
Een visualisatie van enkele beoogde nieuwe windturbines van Windplan Groen
Foto: Windplan Groen

BIDDINGHUIZEN - Het ontwerp-inpassingsplan voor Windplan Groen en de ontwerp-vergunningen liggen van vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019 ter inzage. Op 8 mei, 15 mei en 16 mei zijn er inloopavonden in de gemeente Dronten.

Op dit moment ligt het ontwerp inpassingsplan voor Windplan Groen ter inzage. U kunt het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-vergunningen, de MER (Milieueffectrapportage) en andere onderliggende stukken bekijken op de website van Bureau Energieprojecten.

Op papier kunt u deze stukken inzien op:

  • Gemeentehuis Lelystad, Stadhuisplein 2
  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1

Op de website van Bureau Energieprojecten kunt u ook lezen hoe u een zienswijze kunt indienen.

Inloopbijeenkomsten
Het ministerie van EZK organiseert samen met de initiatiefnemer inloopbijeenkomsten over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen. De bijeenkomsten vinden plaats op:
  • 6 mei, congrescentrum de Pijler, Ketelmeerstraat 90, Lelystad (19.00 tot 21.00 uur)
  • 8 mei, Hotel Lands End, Vossemeerdijk 23, Ketelhaven (19.00 tot 21.00 uur)
  • 15 mei, zaal Open Hof, De Zuid 2, Dronten (19.00 tot 21.00 uur)
  • 16 mei, kerk- en zalencentrum De Voorhof, Akkerhof 3, Biddinghuizen (19.00 tot 21.00 uur)

Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomsten is niet nodig, u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Tijdens de inloopbijeenkomsten vindt u informatie over het project en de procedure. Er zijn medewerkers vanuit meerdere organisaties (zoals ministerie van EZK, lokale overheden, Windkoepel Groen en onderzoeksbureaus) aanwezig aan wie u gerichte vragen kunt stellen.

Vervolg
De zienswijzen en reacties die komen op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve inpassingsplan en de definitieve vergunningen. Alle zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord.

Het definitieve inpassingsplan en de definitieve vergunningen worden samen met de Nota van Antwoord ook ter inzage gelegd. Naar verwachting gebeurt dit na de zomer. Dit wordt dan aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen, de website van Bureau Energieprojecten, website en nieuwsbrief van de initiatiefnemer en op de website van de gemeente Dronten.

U kunt indien gewenst, tegen het definitieve inpassingsplan en/of de definitieve vergunningen nog beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan alleen als u nu een zienswijze indient en belanghebbende bent.

Gemeente Dronten


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Windmolens
0321-337030
Klusbedrijf Johan Bramer
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top