Tel. 0321-333169 Peter Evers
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Flevolamb Flevolamb
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Adm. Financiële Advisering Kafa

Statenleden stemmen in met Klimaatakkoord

Donderdag 21 november 2019
Statenleden stemmen in met Klimaatakkoord
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Provinciale Staten heeft woensdagavond ingestemd met het Klimaatakkoord. Dat betekent dat Flevoland het landelijke akkoord zal ondertekenen, samen met andere provincies. Door in te stemmen met het akkoord verplicht Flevoland zich om maatregelen te nemen zodat de gestelde klimaatdoelen gehaald kunnen worden.

In het Klimaatakkoord staan alleen hoofdlijnen omschreven, het is aan de provincies zelf om hier een precieze invulling aan te geven. Flevoland heeft al beleid op het gebied van duurzaamheid en het landelijke Klimaatakkoord ligt in dezelfde lijn.

Overigens werd er tijdens de vergadering nauwelijks gesproken over het Klimaatakkoord. Een aantal partijen sprak twijfel uit of er überhaupt wel een klimaatprobleem is. Ook vroegen Statenleden zich af of de maatregelen die genomen moeten worden niet erger zijn dan het probleem. En of het wel de slimste oplossingen zijn. Bovendien zou alles te veel geld kosten en te weinig zoden aan de dijk zetten.

Andere partijen vinden het Klimaatakkoord juist niet ver genoeg gaan en zij deden voorstellen voor extra inzet die Flevoland zou kunnen tonen, door bijvoorbeeld extra bomen te planten in de provincie.

Begin volgend jaar praten de statenleden weer over het klimaat. Dan staat de Regionale Energie Strategie, kortweg RES op de agenda. De RES is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Hierin staan de plannen om op provinciaal niveau uitvoering te geven aan het duurzaamheidsbeleid.

Bron: Omroep Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
0321-337030
Klusbedrijf Johan Bramer
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top