Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl

Aantal banen in de provincie gelijk gebleven

Woensdag 4 november 2015

BIDDINGHUIZEN - Uit de voorlopige resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2015 blijkt dat het aantal banen in 2015 vergelijkbaar is met vorig jaar. Daarmee is aan de daling in de afgelopen drie jaar een einde gekomen.

Vorig jaar bedroeg de afname nog 1.200 banen (-0,7%), het jaar daarvoor zelfs ruim 3.000 (-1,8%).

Er zit weer groei in de bestaande bedrijvigheid. De werkgelegenheid bij bestaande vestigingen (bedrijven, organisaties, instellingen en overheden) is vergeleken met vorig jaar met ruim 1.000 banen toegenomen. Een groei van circa 0,6%. Ongeveer eenzelfde aantal is echter verloren gegaan als saldo van verlies van banen door opheffing en vertrek, en nieuwe banen door oprichting en vestiging van bedrijven.

Ondernemende provincie
Flevoland telt op 1 april 2015 36.000 vestigingen, bijna 400 meer dan een jaar eerder (+1%). Flevoland heeft nu 9 vestigingen per 100 inwoners en kan bestempeld worden als een ondernemende provincie. Het grootste gedeelte daarvan, ongeveer twee derde, bestaat uit vestigingen waar één persoon werkzaam is (eenmansbedrijven, ZZP-ers). Dat is met name het geval in de sectoren overige zakelijke diensten (26% van alle eenmanszaken/ZZP-ers), en handel (13%).

Stijgers
In Flevoland doet de grootste toename van banen zich voor in de sector overige zakelijke diensten. Hier is sprake van een groei met 700 banen, +2,3%. Deze groei is toe te schrijven aan de toename van het aantal banen bij arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus. Het lijkt er op dat een fors aantal
"reguliere" banen vervangen is door uitzendbanen. Verder is er een toename bij informatie en communicatie (+340 banen), gevolgd door industrie (+275), horeca (+270) en onderwijs (+260).

Dalers
Een zeer forse afname is te zien in de gezondheidszorg, waar de landelijke bezuinigingen zich laten gelden. Met een afname van bijna 1.400 banen is de werkgelegenheid in deze branche met 5% afgenomen. Ook is er een forse afname in de sector handel, inclusief detailhandel. In die sector verdwenen in Flevoland 300 banen.

Meer grote banen
Het aantal fulltime banen in Flevoland is met bijna 1.500 toegenomen. Terwijl het aantal parttime banen (banen < 12 uur per week) met eveneens zo'n 1.500 afnam. De werkgelegenheid in Flevoland, uitgedrukt in gewerkte uren, is dus toegenomen in 2015.

De provincie gebruikt de resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek onder meer voor de economische visie, beleid op het gebied van aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en monitoring.

Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Werk
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top