Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Teakhouten meubelen PolderTEAK

Zorgen om voorzieningen in dorpen

Maandag 28 januari 2019
Zorgen om voorzieningen in dorpen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - In krant De Stentor is een uitgebreid artikel te lezen over de zorgen die er zijn om de voorzieningen in Swifterbant. Nu inwoners en ondernemers in ons buurdorp zich steeds minder gehoord voelen, kan worden afgevraagd hoe de vlag er bijhangt in Biddinghuizen.

De titel van het artikel in De Stentor: De teloorgang van het polderdorp Swifterbant. Gewezen wordt hierbij op sluiting van steeds meer winkels, sloop van panden die uitblijft en recentelijk de mogelijke vestiging van een Lidl-supermarkt in Dronten-West, wat naar verwachting grote gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid van Swifterbant. Ook in de keuze van uitbreiding van het dorp aan de zuidkant in plaats van aan de noordwestkant voelen inwoners zich niet gehoord door de gemeente Dronten. "Die wijk ligt straks dichter bij Dronten dan bij het centrum van ons dorp ... Als je er wat van zegt, blijkt het al geregeld te zijn. Wij worden nergens in gekend", citeert De Stentor Michiel Tietema van de winkeliersvereniging.

Verschuiven
Hoewel de twee dorpen van oudsher weliswaar vergelijkbaar zijn in omvang en geschiedenis, houdt daar hierin de vergelijking wel op. Swifterbant ligt geografisch veel dichter bij Dronten en Lelystad, waardoor nu al meer dan 40% van de inwoners hun dagelijkse boodschappen buiten het dorp doet (Biddinghuizen 29%). Ook het feit dat Biddinghuizen een discounter heeft en Swifterbant niet draagt daaraan bij. Met de verwachte komst van een Lidl in Dronten-West, zal dit getal verder verschuiven.

Sterk Dorpsbelangen
Biddinghuizen mag zich in ieder geval gelukkig prijzen met een actieve vereniging van Dorpsbelangen (en activiteitenstichting De IJsvogel). Hoewel er in het verleden ook wel andere perioden zijn geweest, kan de afgelopen 15 jaar gerust worden beschouwd als positief. Een sterke vertegenwoordiging richting overheid heeft er, al dan niet in de vorm van een actiecomité, voor gezorgd dat er zaken zijn gerealiseerd of juist zijn voorkomen. Na een periode van stilstand in woningbouw (met verlies van veel jonge inwoners aan Dronten) in de jaren '90 en in mindere mate de jaren '00, kent Biddinghuizen de laatste jaren in ieder geval een voortdurende woningbouw. Zowel in appartementen als op de Graafschap is nu veel 'eigen' jeugd gevestigd.

Gezamenlijk
Op het moment lijkt Swifterbant de schouders er gezamenlijk onder te willen zetten. "Alle eigen belangen van verenigingen moeten verdwijnen en dan kunnen we samen kijken hoe we de leefbaarheid in het dorp weer kunnen verbeteren. Misschien is daarvoor een overkoepelende organisatie nodig", schrijft De Stentor. Toch was dit ook wel eens anders in het Swifterbantse, waar vaak twee stromingen meer elkaar tegenwerkten in plaats van versterkten. De viering van het 50-jarig bestaan met twee jubileumfeesten door rivaliserende comités in plaats van één gezamenlijke vormde daarvan misschien nog wel het dieptepunt. Al lijkt het ook het moment van ommekeer te zijn geweest, want sindsdien worden wel gezamenlijk activiteiten georganiseerd. Ook nu wil het dorp er, onder aanvoering van Dorpsbelangen, er gezamenlijk de schouders onder zetten.

Cijfers
De inwonersaantallen waren, onder andere door de stilstand in woningbouw in Biddinghuizen, lange tijd in het voordeel van Swifterbant. Ondertussen lijkt de grotere omvang van Biddinghuizen echter structureel geworden. Op 1 januari 2017 woonden er 100 mensen minder dan in Swifterbant. In 2018 was dit verschil nog minder dan 50 en sinds maart 2018 wonen er meer mensen in Biddinghuizen. Op 1 januari 2019 bedroeg het verschil al 53 inwoners ten voordele van Biddinghuizen. Voor een voldoende niveau van voorzieningen, moeten beide dorpen echter nog een stuk groter groeien.

Lessen
Uit de huidige situatie in Swifterbant kan Biddinghuizen in ieder geval veel lessen trekken. Een sterke vereniging van Dorpsbelangen blijft essentieel in het laten horen van een eigen geluid richting gemeente en provincie. Een actieve houding is daarbij belangrijk, waardoor zoveel mogelijk veranderingen al in een vroeg stadium kunnen worden beïnvloed. Hoe de besluitvorming rond de woningbouw in Swifterbant of de vestiging van Lidl in Dronten-West tot stand komt, is ons niet in detail bekend. Als het inderdaad zo is dat Swifterbant niet of onvoldoende gehoord wordt en dat 'Dronten toch wel beslist wat het zelf wil', dan zou eens te meer gelden dat alertheid geboden is.

Een hoofdrol is er desondanks voor de bewoners zelf. Door zich actief in te zetten in het verenigingsleven en in belangengroepen. En door bijvoorbeeld zoveel mogelijk de boodschappen in eigen dorp te blijven doen. Zo kan in ieder geval een 'teloorgang' zo lang mogelijk worden uitgesteld.

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek BHZNet.nl
BHZNet.nl BHZNet.nl
Nieuws uit Biddinghuizen
p/a Aanloophaven 5
8256 CZ
Biddinghuizen
E nieuws@bhznet.nl
W http://www.bhznet.nl/
BHZNet.nl
BHZNet.nl
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top