Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling

Ministerie gaat haalbaarheid ‘belevingsvlucht’ na

Maandag 4 december 2017
Ministerie gaat haalbaarheid ‘belevingsvlucht’ na
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat na of het mogelijk is om met een passagiersvliegtuig een 'belevingsvlucht' uit te voeren om de effecten van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport na te bootsen. Dat staat in documenten over de internetconsultatie over de routes, die VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bij het ministerie zijn ruim 6700 reacties en ruim 30.000 vragen binnengekomen op de consultatie, die oktober en november is uitgevoerd. Bijna twee derde van de reacties is afkomstig van inwoners uit Gelderland, 22 procent uit Overijssel en slechts 1,3 procent (407 vragen) uit Flevoland. Veruit de meeste vragen gaan over de milieueffecten van de vliegroutes, natuur en suggesties voor betere routes.

Hoeveel lawaai maakt een vliegtuig?
Over het ervaren van het vliegtuiggeluid en de vlieghoogtes tijdens een 'belevingsvlucht' zijn veel opmerkingen gemaakt. Het ministerie wil nagaan of dit kan, maar geeft wel aan dat dit zorgvuldig moet worden voorbereid en met bewoners vooraf duidelijk moet worden afgesproken hoe zo'n vlucht zo realistisch mogelijk kan zijn. Het ministerie merkt op dat het van belang is dat de simulatie wordt gevlogen over vastgestelde routes, dus pas nadat er al een definitief besluit over de routes is genomen.

Heeft protesteren nog zin?
Veel bewoners hebben de internetconsultatie aangegrepen om te protesteren tegen de uitbreiding van Lelystad Airport en de wijze waarop hierover volgens hen ondemocratisch is besloten. Dat betreft vooral de routes over het 'Oude Land'. Ook zijn er veel zorgen over de milieu-effecten, veiligheid en nut en noodzaak van de uitbreiding. Het ministerie verwijst in haar reactie steeds naar de onderzoeken op basis waarvan in 2015 het Luchthavenbesluit is genomen. Zij herhaalt dat de milieu-effecten en risico's rondom Lelystad zorgvuldig zijn onderzocht, de effecten op grotere afstand verwaarloosbaar zullen zijn en de veiligheid niet in het geding is. Ook houdt het ministerie vol dat Lelystad Airport nodig is om de positie van Schiphol te behouden. Wel erkent het ministerie dat er fouten in de geluidsberekeningen zijn gemaakt, maar stelt zij dat die worden gecorrigeerd.

Worden de vliegroutes nog veranderd?
Diverse bewoners hebben naast klachten ook suggesties gedaan om de routes te veranderen. Hiervoor was de consultatie in eerste instantie bedoeld. Zo wordt ervoor gepleit de vertrekroute naar het zuiden vanaf Wezep iets oostwaarts te verleggen tot boven de snelweg A50, zodat Wezep, Oene, Heerde maar ook vliegveld Teuge gespaard worden. Anderen vragen om meer vliegverkeer boven het IJsselmeer af te handelen om daarmee Noordoostpolder en Friesland te sparen. Veel reacties vragen ook om de wachtgebieden bij Steenwijk en Lemelerveld te herzien en die te verplaatsen naar het IJsselmeer. In een bijlage van het advies van de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport staat dat het ministerie inmiddels zou hebben toegezegd om de wachtgebieden te verplaatsen, maar dat staat niet in het document van het ministerie zelf.

Wat wil de Bewonersdelegatie?
Hoewel de Bewonersdelegatie vrijdag adviseerde Lelystad Airport pas te openen voor groot vliegverkeer als het luchtruim opnieuw is ingedeeld en het vertrouwen onder burgers is hersteld, doet ook zij enkele voorstellen voor betere routes. Mocht de minister doorzetten met de opening in 2019, dan vindt de delegatie dat er al binnen twee jaar en bij 7000 vliegbewegingen geëvalueerd moet worden hoe Lelystad Airport functioneert. De ervaringen kunnen worden meegenomen in de herziening van het luchtruim.

Moet de kleine luchtvaart echt verhuizen?
Ook belanghebbenden in de luchtvaartsector hebben voorstellen gedaan om de routes en gebieden rond Lelystad te veranderen, zodat er meer plek blijft voor de kleine luchtvaart. Zweefvliegclub Flevo in Biddinghuizen vraagt om tijdelijk een plek te behouden nabij Lelystad, maar wil op termijn verhuizen nabij Nunspeet. Ook zou er bij Almere Oosterwold voor de kleine luchtvaart een gebied moeten blijven waar noodlandingen kunnen worden geoefend.

Wat gaat er de komende weken gebeuren?
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK) zullen de voorstellen beoordelen en het ministerie adviseren over verbeteringen. Die worden besproken met onder andere de Alderstafel Lelystad en de betrokken provincies. Daarna zal minister Van Nieuwenhuizen komen tot een definitief ontwerp van de aansluitroutes. Dat wordt op de milieu-effecten getoetst door de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Daarna bespreekt de Tweede Kamer het voorstel en volgt definitieve vaststelling.

Op dit moment staat er een Kameroverleg over Lelystad Airport gepland voor 25 januari, maar onzeker is of dan ook al een routevoorstel op tafel ligt.

Bron: Omroep Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Vliegveld Lelystad
Hoogeveen Multi Service
Hoogeveen Multi Service
Adverteerder in de rubriek Zweefvliegen
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top