Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling

Meer en minder overlast door Lelystad Airport

Maandag 26 februari 2018
Meer en minder overlast door Lelystad Airport
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De vliegtuigen van en naar Lelystad Airport zullen op sommige plekken in Flevoland meer en op andere plekken juist minder geluidshinder veroorzaken dan eerder was berekend.

Dat blijkt uit de aangepaste en gecorrigeerde milieu effectrapportage (mer), die minister Cora van Nieuwenhuizen afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Biddinghuizen en Ens gaan er op voorruit, Zeewolde en Creil krijgen meer overlast.

Waarom is de milieu effectrapportage aangepast?
Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel toonde in oktober aan dat er fouten zitten in de mer uit 2014. Volgens de aansluitroutes die het ministerie in juni presenteerde moeten vliegtuigen van en naar Lelystad lange tijd op 6000 voet/1800 meter hoogte blijven. Adegeest toonde aan dat ze dan over een groter gebied lawaai maken dan in de mer staat.

Ook was het geluid van de oudere Boeing 737-300 door een fout bij het Nederland Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) verkeerd berekend. Twee bureaus hebben dat destijds niet ontdekt.

Toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma zegde in oktober aan de Tweede Kamer toe dat de fouten zouden worden hersteld. Haar opvolger, minister Van Nieuwenhuizen, heeft dit overgenomen en uitgevoerd.

Zijn alle fouten nu hersteld?
Volgens de minister wel. Daarop hebben de twee adviesbureaus, het NLR en een derde bureau dat op aandringen van de Kamer is ingehuurd, extra toegezien. Ook de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport, bestaande uit vertegenwoordigers van actiegroepen, heeft de mer beoordeeld. De Commissie voor de mer doet nu een laatste toets.

Naast correctie van de fouten heeft het ministerie gegevens geactualiseerd. Zo zijn er na tips die burgers en luchtvaartorganisaties konden indienen vliegroutes aangepast,
De mer liet al de milieu-effecten voor 25.000 en 45.000 vliegbewegingen in 2040 zien, maar er is een apart scenario gemaakt voor de de komende vijf jaar. Daarin kan Lelystad Airport tot de herindeling van het luchtruim in 2023 maximaal 10.000 vliegbewegingen verwerken.
Op verzoek van de Bewonersdelegatie zijn ook berekeningen meegenomen voor de grotere Boeing 787. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat maatschappijen die vanaf Lelystad Airport gaan gebruiken, is de startbaan wel lang genoeg om dit type er te laten starten en landen.

Wat verandert er in Flevoland?
In de mer is gerekend met de effecten van een Boeing 737-800, bekend van onder meer Transavia, KLM, Corendon en Ryanair. Omdat die iets groter en zwaarder is dan de versie waarmee in 2014 is gerekend, veroorzaakt die in Lelystad direct rond het vliegveld meer lawaai (73 in plaats van 71 decibel) en meer uitstoot van kooldioxide en stikstofoxide.

De aangepaste vliegroutes hebben de volgende gevolgen:
- Bij start in zuidwestelijke richting maken vliegtuigen een U-bocht naar het noordoosten. In de aangepaste route gaan ze in die bocht sneller klimmen en bereiken bij Trekkersveld in Zeewolde 3000 voet/900 meter hoogte. Tot Biddinghuizen stijgen ze door naar 4500 voet/1350 meter en uiteindelijk 6000 voet/1800 meter bij het verlaten van de polder. Biddinghuizen krijgt hierdoor minder geluidsoverlast, maar Zeewolde en nabij Hardersluis juist meer omdat piloten eerder gas geven.
- Bij noordoosten wind vliegen naderende toestellen eerst in zuidwestelijke richting langs op 900 meter langs Biddinghuizen. Later dan eerst was gepland dalen ze bij Zeewolde naar 600 meter en maken dan een U-bocht naar het noordoosten om te gaan landen. In die bocht vliegen ze enkele tientallen meters verder richting Almere Oosterwold, maar blijven ten oosten van de A27.
- Ens krijgt volgens nieuwe geluidsberekeningen minder geluidsoverlast door overvliegend verkeer, omdat de vliegtuigen iets stiller zijn. Dat geldt ook voor Dronten-West.
- In de aangepaste routes komt er ten westen van Creil op 1800-3000 meter hoogte een vertrekroute naar het noorden. Vanaf het IJsselmeer passeert iets ten noorden van Creil een naderingsroute het dorp op 3300 meter.

Hoeveel herrie is dat dan?
Een Boeing 737-800 maakt bij de start 73 dbA lawaai. Een moderne stofzuiger op vol vermogen geeft 74 dbA. Vliegt de Boeing constant op 1800 meter, dan is het geluid 55 dbA. Stijgt het toestel, dan wordt dit circa kort 65 dbA totdat het vliegtuig hoger is. In de mer staan geen decibellen vermeld voor de aansluitroutes over Noordoostpolder, Gelderland en Overijssel waarover nu juist zoveel zorgen zijn. Volgens het ministerie is het niveau hier lager dan 40 decibel, behalve op een punt bij Apeldoorn waar de vliegtuigen weer door klimmen.

Wettelijke normen
Minister Van Nieuwenhuizen concludeert dat er geen wettelijke normen voor geluid en uitstoot worden overschreden, ook niet bij de tijdelijke aansluitroutes.
Het aantal ernstig gehinderden binnen de wettelijke norm van 48 dbA daalt in Flevoland van 279 naar 146 huizen, omdat de geluidscontouren anders worden.
De veiligheidsrisico's door vogels zijn volgens de minister bij Lelystad niet groter dan rond andere vliegvelden, ondanks de nabijheid van de Oostvaardersplassen.

45.000 bewegingen is de grens
De minister legt in het aangepaste Luchthavenbesluit vast dat Lelystad Airport niet meer dan zoals eerder afgesproken 45.000 vliegtuigbewegingen voor groot handelsverkeer zal verwerken, los van de kleine vliegtuigjes, helikopters en zakenverkeer.

Zij komt hiermee tegemoet aan een recente motie van de SP en GroenLinks, die bezorgd waren dat het er met gebruik van stillere vliegtuigen wel 60.000 zouden kunnen worden.

Om het geluid te meten en te kunnen handhaven, zegt de minister extra meetinstallaties toe in een groter gebied rond het vliegveld. Aanvankelijk zouden er alleen aan beide uiteinden van de startbaan meetpunten komen.

Bewonersdelegatie kritisch
Hoewel zij tevreden is dat zij de aangepaste milieurapporten heeft kunnen beoordelen, is de Bewonersdelegatie kritisch. Zij vindt het onwenselijk dat de minister het vliegveld toch openstelt voor 10.000 vliegbewegingen. De delegatie is van mening dat de routes in de geactualiseerde mer niet realistisch zijn, wat leidt tot een onbetrouwbaar beeld over de toekomstige geluidsbelasting voor de omgeving. De bewoners citeren ook het rapport van het derde adviesbureau, dat stelt dat er bij de geluidsberekeningen een verouderde methode is gebruikt die de hinder niet juist weergeeft.

Al met al is het vertrouwen in de gang van zaken rond Lelystad Airport niet hersteld.

Bron: Omroep Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Vliegveld Lelystad
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top