Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Adm. Financiële Advisering Kafa

Medefinanciering en intentieverklaring voor aanleg glasvezelnetwerk

Woensdag 18 juli 2018
Medefinanciering en intentieverklaring voor aanleg glasvezelnetwerk
De ondertekening van de intentieverklaring door gedeputeerde Rijsberman met wethouder Korting van gemeente Dronten.
Foto: Provincie Flevoland (Rechtenvrij)

BIDDINGHUIZEN - Provinciale Staten van Flevoland hebben besloten geld te reserveren voor de medefinanciering van een glasvezelnetwerk in oostelijk en zuidelijk Flevoland. De verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben samen met gedeputeerde Rijsberman de intentie uitgesproken om zich maximaal in te spannen voor de realisatie van dit project.

Met de gezamenlijke inzet van provincie en gemeenten komt de aansluiting op een snelle internetverbinding in het gebied een stap dichterbij.

Verkenning
In de afgelopen maanden zijn er verkennende gesprekken gevoerd met marktpartijen, LTO en een delegatie van bewoners en ondernemers in het gebied. Uit deze gesprekken is gebleken dat, vanwege de enorme afstanden tussen de woningen, de aanlegkosten in het gebied hoger zijn dan de aanlegkosten in andere buitengebieden. Hierdoor worden abonnementskosten voor de afnemer zo hoog dat een aansluiting te duur is. Om de aansluiting voor voldoende afnemers betaalbaar te maken én daarmee aanleg van het netwerk voor de marktpartij aantrekkelijk te maken, is medefinanciering gewenst.

Intentieverklaring
Provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde onderschrijven met de intentieverklaring het belang van een snelle, betrouwbare en toekomstvaste internetvoorziening in het landelijk gebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland en zeggen daarmee toe zich in te spannen om deze ambitie te realiseren.

Onderzoek
In het najaar van 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit en het gebruik van het internet in het landelijk gebied. Onder andere zijn via een online enquête de ervaringen, verwachtingen, gebruik en wensen van bewoners en ondernemers in het buitengebied opgehaald. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de technische ontwikkelingen heeft de Commissie Duurzaamheid van Provinciale Staten begin dit jaar besloten tot de uitwerking van een plan dat de aanleg van een glasvezelnetwerk in oostelijk en zuidelijk Flevoland mogelijk maakt. Medefinanciering van zowel provincie als de vier gemeenten draagt bij aan het vergroten van de kans van slagen van dit plan.

Toegang tot snel internet
Gedeputeerde Rijsberman: "Snel internet past bij het wonen en werken in deze tijd. In de dorpen en steden is deze verbinding vaak al beschikbaar maar in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland is dit nog niet overal het geval. We vinden het belangrijk dat iedereen in Flevoland toegang kan krijgen tot snel internet. En dat komt met deze afspraken weer een stap dichterbij."

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Installatietechniek Schaap
Installatietechniek Schaap
Adverteerder in de rubriek Glasvezel
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin
Terrascompleet.nl
Adverteerder in de rubriek Internet
Installatietechniek Schaap
Installatietechniek Schaap
Adverteerder in de rubriek NLTO
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top