Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Adm. Financiële Advisering Kafa
Tel. 0321-333169 Peter Evers

Gemeente maakt standpunt vliegroutes duidelijk

Woensdag 28 mei 2014

BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten kan niet instemmen met het advies van Hans Alders over de vliegroutes voor Lelystad Airport. Het college van b. en w. stelt zich op het standpunt dat de aangepaste versie voor Biddinghuizen en Dronten onvoldoende verbetering oplevert.

Wanneer het advies wordt vertaald naar het te nemen luchthavenbesluit, worden de belangen van de inwoners van Biddinghuizen en Dronten onevenredig geschaad. Er worden belangrijke stappen gesuggereerd om woonkernen te vermijden, maar oplossingsrichtingen worden in de visie van Dronten met zwakke argumenten naar de prullenbak verwezen.

Dat was aanleiding voor de gemeente Dronten om de eigen standpunten onder de aandacht te brengen bij staatssecretaris Mansveld met het dringende verzoek deze mee te wegen in haar voorstel richting de Tweede Kamer.

Kern standpunt Dronten
"Dronten vindt dat in het advies de in het vooruitzicht gestelde onderzoeken onvoldoende tegemoet komen aan de noden en belangen van Dronten. Ongeacht de uitkomst van de gesuggereerde onderzoeken wordt nl. de groei van de luchthaven tot 45.000 vliegbewegingen gefaciliteerd. Nergens wordt zekerheid geboden dat ongunstige uitkomsten van de bedoelde onderzoeken leiden tot terugbrengen van de limiet voor het aantal vliegbewegingen tot 25.000.

De belangen van onze burgers worden onevenredig geschaad door het advies over het voorgestelde luchthavenbesluit voor het accommoderen van 45.000 vliegbewegingen doordat dit een onacceptabele lange tijd beslaat en daarmee een lange onzekere situatie creëert die niet gerechtvaardigd wordt door de groeiprognoses. De business case van Lelystad laat zien dat pas in 2033 wordt verwacht dat het aantal vliegtuigbewegingen van 25.000 wordt bereikt.

Daar komt nog bij dat het concept advies voor het in ontwikkeling zijnde beleid voor windmolens en de PAS (programmatische aanpak stikstof) ernstige beperkingen teweeg brengt, die Dronten niet kan aanvaarden. Daarom houden wij vast aan max 25.000 vliegbewegingen. Dit zorgt er tevens voor dat een wettelijke geluidscontour van 48 dB Lden boven de kern van Dronten voorkomen wordt."

De behandeling in de Tweede Kamer vindt eind juni plaats.

Bron: Gemeente Dronten


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Vliegveld Lelystad
Pelletkachels advies en verkoop
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 13.1 °C
  • 13.2 mm
  • 16.1 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet EK2024 Voetbalpoule
BHZNet EK2024 Voetbalpoule BHZNet EK2024 Voetbalpoule
BHZNet Tourmanager 2024
BHZNet Tourmanager 2024 BHZNet Tourmanager
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top