Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Teakhouten meubelen PolderTEAK
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Flevolamb Flevolamb
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Biddinghuizen
Top 10
BOL.com Alle producten ->
Handig Meer handig ->
uitgelicht Alle produkten ->
bezoek ook eens

Luxan Primstar onkruidbestrijdingsmiddel rugspuit • Luxan Primstar onkruidbestrijdingsmiddel rugspuit vloeistof 40ml

  Luxan Primstar onkruidbestrijdingsmiddel rugspuit Luxan Primstar - Onkruidbestrijder voor gazons - 40 ml Primstar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen diverse onkruiden zoals klavers, madeliefies, brandnetels, kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem en ridderzuring. Het middel kan worden gebruikt in pas ingezaaide weides en gazons, vanaf het 3e bladstadium na opkomst van het gras. Daarnaast is Primstar ook prima inzetbaar in volgroeide gazons en bestaand weiland. De toepassing dient bij voorkeur plaats te vinden in het voorjaar, of gedurende de rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten na een maaibeurt. De werking van Primstar tegen ereprijs-soorten en akkerviooltje is onvoldoende. Attentie Niet overdoseren en geen gieter gebruiken om schade aan het gras, te voorkomen. Voor een goede opname van het middel een week voor en na de toepassing het gazon niet maaien. 's Avonds toepassen bij droog, groeizaam en windstil weer. Spuit met een grove spuitdruppel en voorkom overwaaien naar planten in de border. Pas het middel niet toe op droge zandgronden en niet bij temperaturen boven 25 cc. Niet spuiten als zich onder het te behandelen oppervlak wortels van bomen en struiken bevinden, omdat anders schade kan optreden. Direct na de toepassing het spuittoestel grondig reinigen om schade bij vervolgbespuitingen te voorkomen. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden ToepassingsgebiedType toepassingTe bestrijden organismeDosering per toepassingMaximaal aantal toepassingen per jaar Minimum termijn tussen de laatste toepassing en beweiding of maaien in dagen GazonsOver het gewasÉénjarige breedbladige onkruiden19ml middel in 1 tot 4 liter water per 100 m21-WeilandenOver het gewasÉénjarige breedbladige onkruiden10-19ml middel* in 1,5 tot 4 liter water per 100m217 *op grasland jonger dan een jaar 10ml middel toepassen Toepassingsvoorwaarden Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuinen. Bespuit alleen de te behandelen planten. Gebruik waar nodig een spuitkap. Bevat: Koolwaterstoffen, C9, aromaten. Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt huidirritatie, kan een allergische huidreactie veroorzaken, veroorzaakt ernstige oogirritatie, kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dargen. Bij contact met de huid: Met veel water een zeep wassen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen, GEEN braken opwekken, achter slot bewaren, inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

  28,95 28,95


  Titel: Luxan Primstar onkruidbestrijdingsmiddel rugspuit
  Prijs: € 28,95
  Productcode: 9200000058933225


   

Luxan Primstar - Onkruidbestrijder voor gazons - 40 ml Primstar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen diverse onkruiden zoals klavers, madeliefies, brandnetels, kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem en ri....

Meer informatie & prijzen en aanbieders tonen

zoeken bol.com
Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour
winkelonderdelen
twitter facebook rss top