Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Adm. Financiële Advisering Kafa

In het verleden zijn bedrijven die Biddinghuizen rijk is bezocht en beschreven in de BHZNet rubriek: Dorp in Bedrijf. Hier vindt u de archieven hiervan.


De rust is wedergekeerd aan de Kubbeweg 17 bij op- en overslagbedrijf De Kubbe BV. Tijd dus om het bedrijf te bezoeken in de rubriek ‘Dorp in Bedrijf’.

Drie generaties Van Tilburg

Op bezoek bij De Kubbe BV

De Kubbe BV De rust is wedergekeerd aan de Kubbeweg 17 bij op- en overslagbedrijf De Kubbe BV. Tijd dus om het bedrijf te bezoeken in de rubriek ‘Dorp in Bedrijf’.

Het familiebedrijf is geen onbekende in Biddinghuizen en is nu al voor de derde generatie bemand door een Van Tilburg. Bedrijfsleider Dick van Tilburg: “Mijn opa is ooit in de Noordoostpolder begonnen en kwam in 1967 of 1968 naar Biddinghuizen, waar deze boerderij gepacht kon worden van de domeinen. In het begin van de jaren ’80 namen mijn ouders de boerderij over.” Toen was het bedrijf nog uitsluitend een akkerbouwbedrijf. De ouders van Dick, Gert-Jan en Annie van Tilburg, besloten de grond rond de boerderij te kopen en investeerden zo in de toekomst. Het bedrijf groeide verder, maar had ook te maken met de onrustige landbouw. Dick: “Het ene jaar draaide je een topjaar, maar dan kon het ook zo weer een paar jaar slecht zijn. Mijn vader wilde meer zekerheid en besloot op zoek te gaan naar randactiviteiten. Nadat eind jaren ’80 De Kubbe werd opgericht, besloten mijn ouders zo’n vijftien jaar geleden ook op- en overslag te doen.” Dit betekende inderdaad een spreiding van risico’s en een constantere werkdruk. Waar akkerbouwers het in de winter rustiger hebben, kon bij De Kubbe in die periode gewerkt worden.


Dick van Tilburg

De economie is, zoals velen weten, de landbouw echter niet altijd goed gezind geweest en eigenlijk kwamen veel akkerbouwers voor een keus te staan. Ofwel verder uitbreiden om rendabel te kunnen blijven werken, of randactiviteiten verder ontplooien. Dick: “De op- en overslag liep zo goed, dat wij zelfs een andere keuze maakten: verdergaan met akkerbouw of dit helemaal afstoten. Aangezien zowel mijn broer Willem als ik geen telers in hart en nieren zijn, was de keuze voor op- en overslag een logische voor ons. Het land rond de boerderij werd verhuurd en is uiteindelijk verkocht en tegenwoordig richt De Kubbe zich alleen nog op pootgoed.”


De aardappelen worden gewassen en opgeslagen (Foto: Klaas Spoelstra)

Klasse
Pootgoed blijkt een roerige markt die ook alles te maken heeft met de teelt van aardappelen. Een pas gestart ras zit in de klasse “S”. Dit is een hoogwaardig ras en dit wordt vervolgens doorgeteeld tot klasse “SE”. Omdat aardappelen zich ieder jaar vermeerderen, heb je van klasse “SE” al veel meer dan klasse “S”. Veel van de telers gaan nog een jaar verder om meer tonnen (en dus geld) binnen te halen, waarna de aardappelen meestal overgaan in klasse “E”. Dick: “Deze klassen worden bepaald door de NAK, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaai- en pootgoed. Soms komt het voor dat er zelfs nog een extra jaar kan worden doorgeteeld, zodat er nog meer opbrengst behaald kan worden.” Nadat de klasse “E” gepoot is, ontstaat er een klasse “A” aardappel, ofwel de consumptieaardappel zoals wij deze kennen. Zij slaan deze aardappelen op in opdracht van handelshuizen als Aviko/Korteweg en McCain, waarna deze in het voorjaar weer worden opgehaald. Om de aardappels ‘rustig’ te houden, moeten deze bewaard worden bij een temperatuur van 3 á 4 graden.


(Foto: Klaas Spoelstra)

De Kubbe
De Kubbe is vooral gespecialiseerd in deze op- en overslag en het volledige logistieke en administratieve proces wat hierbij hoort, maar doet ook randactiviteiten. Dick: “Het meeste pootgoed is tussen de 35 en 50 millimeter, maar soms zitten hier grotere tussen. Om deze weer te kunnen poten, worden deze gesneden. Dit snijden kunnen wij ook verzorgen.” Daarnaast heeft het bedrijf ook een weegbrug die door veel collega-bedrijven wordt gebruikt. “De weegbrug is 7 dagen per week, 24 uur per dag te gebruiken,” vertelt Dick, “boeren uit de omgeving wegen hier bijvoorbeeld ook pluimvee, stro en uien. In dat opzicht zijn we een belangrijke schakel in de omgeving.” De ligging van het bedrijf, vlakbij de Biddingringweg, is hierbij een doorslaggevende factor.

Biddinghuizen
Het dorp Biddinghuizen merkt van alle bedrijvigheid niet veel. De Kubbe heeft net het voorjaarsseizoen achter de rug, waarbij zes weken lang bijna dag en nacht is gewerkt. Toch is het bedrijf vooral in deze tijden ook werkgever. “Het jaar door werken we met 5 of 6 mensen. In drukke tijden zijn dit er wel 25. Hier zitten ook veel boeren of oud-boeren uit de omgeving bij. Omdat ze het zelf rustig hebben in de winter, maar vooral ook omdat ze goed doorhebben wat de waarde is van het pootgoed. Ze weten hoe ze hiermee moeten omgaan,” vertelt Dick. Daarnaast sponsort het bedrijf veel in het dorp. Een basketbalteam, een voetbalteam en onlangs het feest voor Koninginnedag.


De snijlijn is ondertussen afgebroken, maar is de afgelopen tijd volop gebruikt (Foto: Klaas Spoelstra)

Dick van Tilburg is op zijn plaats bij De Kubbe. “Vroeger had ik al veel verwantschap met het bedrijf. Zodra ik uit school kwam, ging de tas in de hoek en ging ik meehelpen. Tijdens stages heb ik om me heen kunnen kijken, maar mijn hart lag toch bij dit bedrijf. Ik heb er nooit over gedacht iets anders te gaan doen,” besluit hij het gesprek.

Bedrijfsinformatie De Kubbe BV
Adres:Kubbeweg 17
Postcode:8256 PJ
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-331632
E-mail:info@dekubbe.nl
Website:http://www.dekubbe.nl
zoeken
bedrijf in beeld De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV De Kubbe BV
twitter facebook rss top